Zajęcia plastyczne

KREATYWNE INSPIRACJE

„Kreatywne Inspiracje” są zajęciami technicznymi, skierowanymi do dzieci z klas I-IV
szkoły podstawowej. Warsztaty odbywają się w poniedziałki w godz. 16:15-17:15.
Podczas spotkań dzieci przygotowują między innymi
masy plastyczne, gluty, farby 3D, magnesy, ozdoby okolicznościowe, ceramikę i torby
materiałowe.
Celem zajęć jest między innymi:
– rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznotechnicznymi;
– umiejętne posługiwanie się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne
operowanie narzędziami i materiałem,
– budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
– ćwiczenie sprawności i precyzji manualnej;
– nauka przez zabawę;
– rozwijanie kreatywności i myślenia abstrakcyjnego.
Powyższe zadania realizowane są podczas warsztatów poprzez działania praktyczne,
doświadczenia i eksperymentowanie, a także pokazy i obserwacje.

RĘKOTWORKI

„Rękotworki” to warsztaty rękodzieła przeznaczone dla dzieci z klas I-IV szkoły
podstawowej. Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 15:30-17:00.
Uczestnicy warsztatów uczą się podstawowych technik szycia ręcznego, poznają
różne techniki zdobnicze, materiały i dodatki krawieckie.

SZTUKARNIA i CERAMIKARNIA

Sztukarnia TOK, to pracownia plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w soboty w godzinach 09:00-14:45. 
Podopieczni „Sztukarni” pracują w czterech odrębnych grupach:
– początkująca od 4 roku życia do VII kl. SP;
– zaawansowana od 4 do 6 roku życia;
– zaawansowana I-III SP;
– zaawansowana IV-VII SP.|
Zadania pracowni to:
– uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych;
– dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
– rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
– rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki: reprodukcjami
dzieł uznanych artystów oraz uczestniczenie w wernisażach i wystawach prac artystów
lokalnych;
– rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia,
przeżywania, a także wartościowania.
Grupa bierze czynny udział w wernisażach, odbywających się w Tucholskim Ośrodku
Kultury, z których podopieczni pracowni czerpią inspirację do działań artystycznych,
a poprzez bezpośredni kontakt z artystami uczą się właściwych zachowań oraz postaw
społecznych.

Grafik zajęć:

9.00-10.30 – grupa młodzieżowa klasy 7-8 plus

10.30 – 12.00 – grupa szkolna klasy 4-6

12.00 – 13.30 – grupa szkolna klasy 1-3

13.45 – 14.45 – grupa przedszkolna

 

Terminarz na wrzesień:

16.09 – pierwsze zajęcia wg grafiku

23.09 – inauguracyjne warsztaty dla grupy najstarszej (młodzieżowej) oraz ART seniorki z panem Mirosławem Megerem – malarzem akwarelistą (reszta grup ma w tym dniu wolne). Uwaga grupa uczniów z klas 4-6 – możliwe będą w tym dniu także warsztaty dla Was z Galerią Sztuki Dziecięcej z Torunia – potwierdzimy.

30.09 – zajęcia wg grafiku

 

„Sztukarnia” wymaga także ode mnie ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz szukania inspiracji. W związku z tym, że udaję się na artystyczny plener do Saksonii nie będzie zajęć 7.10. Można sobie w tym dniu planować wyjazdy.

Niebawem odbędzie się spotkanie informacyjne, o którym jeszcze powiadomimy Państwa m.in. na stronie TOKu.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram