Z KULTURĄ DO SIECI

Zadanie „Z kulturą do sieci” było realizowane w latach 2021-2022 w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury – Konwersja cyfrowa domów kultury.

CELE PROJEKTU:

  • szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracwoników
  • zakup sprzętu

Co kupiliśmy:

1. sprzęt komputerowy:
– komputery i monitory do tworzenia materiałów audio i video w wysokiej jakości – 3 szt.
– laptopy do salki informatycznej (będą wykorzystywane w zależności od potrzeb w Raciążu i w Tucholi – „mobilna sala informatyczna”) –
5 szt.
2. sprzęt nagłośnieniowy:
– mikrofony i głośniki do studia nagrań- 4 szt.
– mikrofony bezprzewodowe (na klipsy) do nagrywania materiałów do których nie jest potrzebny mikrofon na statywie – 4 szt.
– mikrofon do podkastów – rozszerzamy ofertę o tworzenie podkastów o różnej tematyce – 1 szt.
– subwoofer – 1 szt.
3. elementy wyposażenia cyfrowego:
– ekrany ledowe na tył sceny posłużą jako tło do wydarzeń scenicznych oraz tych, które przygotowywane będą w trybie on-line, na
ekranach będziemy wyświetlać obraz z kamery albo przygotowywać ciekawe scenografie w formie wizualizacji, zdjęć, napisów, itp.,
będą one tworzyły „żywą” scenografię – 6 szt. o łącznej powierzchni 400×250 cm
– monitory bliskiego pola – 2 szt.
– mikser – 1 szt.
– audio USB – 1 szt.
4. kamera wraz z akcesoriami:
– kamera pozwala na przygotowywanie nagrań w wysokiej jakości – 1szt.
– gimbal (1 szt.) i wózek pod statyw (1 szt.) umożliwiają nam na przygotowywanie materiałów, które nie będą tylko statycznym obrazem
– prompter ułatwia nagrania z dużą ilością tekstu, którą prezenter może odczytywać – 1 szt.
5. tablica multimedialna przenośna (1 szt.) pozwala nam prowadzić działalność edukacyjną i wizualną + rzutnik (1 szt.)
6. oprogramowanie:
– program do obróbki filmów i grafiki pozwala na tworzenie wizualizacji na ekrany ledowe oraz obrabianie przygotowanych materiałów
filmowych + szkolenia z obsługi programu – 1 szt.
– program do zamiany mowy na tekst umożliwia nam przekształcanie materiałów filmowych w wersję dla osób głuchoniemych bez
konieczności żmudnego przepisywania słyszanego tekstu i montowania materiału ponownie – 1 szt.
7. szkolenie z obróbki filmów, muzyki oraz grafiki – 16 godz.

EFEKTY:

  • podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników poprzez cykl szkoleń
  • kompleksowa zmiana technologiczna
  • wdrożenie działań cyfrowych w ofertę TOK

WARTOŚĆ PROJEKTU – 198 485,00 zł

  • kwota dofinansowania – 178 700,00 zł – dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  • środki własne – 19785,00 zł

 

 

 

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram