Projekty

Poniżej publikujemy podsumowanie wyników diagnozy lokalnej, przeprowadzonej wśród mieszkańców i mieszkanek gminy Tuchola.
Raport stanowi podsumowanie pierwszej, diagnostycznej, części działania Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021.

Diagnoza lokalna funkcjonowania kultury w gminie Tuchola została opracowana i przeprowadzona przez badaczy z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z pracownikami Tucholskiego Ośrodka Kultury oraz animatorki z ramienia Narodowego Centrum Kultury. Nieocenione było również zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców, którzy wzięli udział w diagnozie poświęcając swój czas. Wnioski zostały oparte na podstawie wyników zebranych za pomocą wywiadów indywidualnych, sondażu internetowego i spotkań z mieszkańcami.

Raport z diagnozy znajdziecie tu:
RAPORT z diagnozy lokalnej (PDF) – KLIK

RAPORT z diagnozy lokalnej (DOC) – KLIK

—————————————————————————————————

 

Tucholski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Tucholski Pegaz realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł. Fundusze pozyskujemy na środki trwałe (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, scenę mobilną) oraz działalność kulturalną m.in.:

– Festyn Kasztelański

– Dzień Folkloru Borowiackiego

– Wirujące Latawce podczas pikniku rodzinnego Tata, Mama i Ja

– Białe Wakacje

– Zima z PEGAZEM

– Aktywne Lato z PEGAZEM

– Bliżej Kultury

– Spotkania z Muzyką

– Poranki muzyczne dla Seniorów

– Droga do wolności

– Kultura w Zasięgu 2.0.

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych

– cyTUjeMY w Tucholi

– Bory w obiektywie

– ARTwycieczki

– Wizyty Mistrzów

– Piknik Rodzinny Tata, Mama i Ja

– Jedziemy na wycieczkę

– Prawdziwy Dom Kultury

– Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

– Ferie – czas rozwijania talentów.

 

 

 Korzystamy ze środków:

– Narodowego Centrum Kultury

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski – Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

– Gminy Tuchola

– Providenta

– Fundacji Orlen „Dar Serca

– Fundacji PZU

– Fundacji Lotto im. Hanny Konopackiej

– Fundacji Wspierania Twórczości Niezależnej.

 

 

W roku 2022 zrealizowaliśmy:

Ferie – czas rozwijania talentów (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

– Bliżej kultury (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

– Wycieczka do Wioski Chlebowej (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

ARTwycieczki (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

– Żyj zdrowo i na sportowo (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

Balonowe Show (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

– Święto pieczonego ziemniaka (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

– Jedziemy na wycieczkę (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

– Warsztaty plecionkarskie (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

Spotkania z muzyką (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

Wizyty Mistrzów w Sztukarni (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury (dofinansowano  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)

Sieć na kulturę (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

 

Realizowane są:

– Stare w nowym, nowe w starym (dofinansowano ze środków gminy Tuchola)

Kultura w zasięgu 2.0 (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ istnieje od 2016r. Działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury, które wspiera promując oraz poszerzając dostęp do kultury różnym grupom społecznym. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

– organizowanie wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, kina i innych promujących kulturę i naukę

– organizowanie wycieczek, pikników, imprez kulturalnych, historycznych, festynów, biesiad, koncertów, spektakli, teatrów, przeglądów, festiwali, przedstawień artystycznych, plenerów artystycznych, różnego rodzaju wystaw, wernisaży

– organizowanie imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz kreatywnego wypoczynku

– organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji

– organizowanie i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań

– promowanie idei wolontariatu

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej historii, kulturze i folklorze

– działalność promująca i wspierająca rozwój profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

– działalność promująca ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych

– działalność charytatywna

– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

– wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

– organizowanie oraz uczestniczenie w akacjach promujących zdrowy tryb życia

– organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów informacyjno – szkoleniowych

– wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym

 

KONTAKT:

tel. 52334 33 88 wew.28

mail: fundusze-p@toktuchola.pl

Facebook Youtube Instagram