Projekty

Tucholski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Tucholski Pegaz realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł. Fundusze pozyskujemy na środki trwałe (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, scenę mobilną) oraz działalność kulturalną m.in.:

– Festyn Kasztelański

– Dzień Folkloru Borowiackiego

– Wirujące Latawce podczas pikniku rodzinnego Tata, Mama i Ja

– Białe Wakacje

– Zima z PEGAZEM

– Aktywne Lato z PEGAZEM

– Bliżej Kultury

– Spotkania z Muzyką

– Poranki muzyczne dla Seniorów

– Droga do wolności

– Kultura w Zasięgu 2.0.

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych

– cyTUjeMY w Tucholi

– Bory w obiektywie.

 

 

 Korzystamy ze środków:

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski – Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

– Gminy Tuchola

– Providenta

– Fundacji Orlen „Dar Serca

– Fundacji PZU

– Fundacji Lotto im. Hanny Konopackiej

– Fundacji Wspierania Twórczości Niezależnej.

 

 

W roku 2019 zrealizowaliśmy:

Zima z PEGAZEM – atrakcyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne  w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz ciekawe wycieczki dla dzieci z miasta i gminy Tuchola, które nie wyjeżdżają na zimowe ferie (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

 

Droga do wolności – Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Nigdy Więcej Wojny”, nagroda głowna – wycieszka do Europejskiego Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku(dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski Pegaz)

– cyTUjeMY w Tucholi – mural na ścianie Książnicy Tucholskiej (sfinansowano ze środków Fundacji Orlen „Dar Serca” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski Pegaz)

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych – 2-dniowy event Domu Nurtów Artystycznych – plenerowa poczekalnia, w której można poczytać, wypić kawę lub herbatę oraz zjeść pyszne ciacho  (sfinansowano ze środków Fundacji Orlen „Dar Serca”)

– Aktywne lato z PEGAZEM – atrakcyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne  w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz ciekawe wycieczki dla dzieci (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski Pegaz)

Spotkania z Muzyką – audycje muzyczne Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy dla dzieci z przedszkoli i szkół(dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski Pegaz)

Poranki muzyczne dla Seniorów – audycje muzyczne Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy dla seniorów (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski Pegaz)

– Bliżej kultury – wyjazdy do Opery Nova w Bydgoszczy dla osób w wieku 50+ (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski Pegaz)

Realizowane są:

Kultura w zasięgu 2.0 (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego)

Bory w obiektywie (dofinansowano ze środków Fundacji PZU)

Sztukarnia – Moje miejsce (dofinansowano ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej)

Wizyty Mistrzów w Sztukarni (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

ARTwycieczki (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

TATA, MAMA I JA – piknik rodzinny (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

Jedziemy na wycieczkę (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

Zima z Pegazem 2020 (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola).

 

 

 

 

 

 


 

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ istnieje od 2016r. Działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury, które wspiera promując oraz poszerzając dostęp do kultury różnym grupom społecznym. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

– organizowanie wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, kina i innych promujących kulturę i naukę

– organizowanie wycieczek, pikników, imprez kulturalnych, historycznych, festynów, biesiad, koncertów, spektakli, teatrów, przeglądów, festiwali, przedstawień artystycznych, plenerów artystycznych, różnego rodzaju wystaw, wernisaży

– organizowanie imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz kreatywnego wypoczynku

– organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji

– organizowanie i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań

– promowanie idei wolontariatu

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej historii, kulturze i folklorze

– działalność promująca i wspierająca rozwój profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

– działalność promująca ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych

– działalność charytatywna

– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

– wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

– organizowanie oraz uczestniczenie w akacjach promujących zdrowy tryb życia

– organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów informacyjno – szkoleniowych

– wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym

 

KONTAKT:

tel. 52334 33 88 wew.28

mail: fundusze-p@toktuchola.pl

Facebook Youtube Instagram