Projekty

 

Tucholski Ośrodek Kultury wraz z działającym przy TOK Stowarzyszeniem „Tucholski Pegaz” biorą udział w projektach różnego szczebla – unijnych, ministerialnych, marszałkowskich, gminnych itp. W ten sposób pozyskiwane są dotacje, bądź inna forma pomocy na realizację celów statutowych instytucji.

Obecnie Tucholski Ośrodek Kultury uczestniczy w projekcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Kultura w zasięgu 2.0”.

Facebook Youtube Instagram