Projekty

Tucholski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Tucholski Pegaz realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł. Fundusze pozyskujemy na środki trwałe (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, scenę mobilną) oraz działalność kulturalną m.in.:

– Festyn Kasztelański

– Dzień Folkloru Borowiackiego

– Wirujące Latawce podczas pikniku rodzinnego Tata, Mama i Ja

– Białe Wakacje

– Zima z PEGAZEM

– Aktywne Lato z PEGAZEM

– Bliżej Kultury

– Spotkania z Muzyką

– Poranki muzyczne dla Seniorów

– Droga do wolności

– Kultura w Zasięgu 2.0.

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych

– cyTUjeMY w Tucholi

– Bory w obiektywie

– ARTwycieczki

– Wizyty Mistrzów

– Piknik Rodzinny Tata, Mama i Ja

– Jedziemy na wycieczkę.

 

 

 Korzystamy ze środków:

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski – Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

– Gminy Tuchola

– Providenta

– Fundacji Orlen „Dar Serca

– Fundacji PZU

– Fundacji Lotto im. Hanny Konopackiej

– Fundacji Wspierania Twórczości Niezależnej.

 

 

W roku 2020 zrealizowaliśmy:

Zima z PEGAZEM – atrakcyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne  w Tucholskim Ośrodku Kultury dla dzieci z miasta i gminy Tuchola, które nie wyjeżdżają na zimowe ferie (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

ARTwycieczki (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – wycieczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w pracowni Sztukarnia – Bydgoszcz, Toruń, Brzózki

Wizyty Mistrzów – (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – spotkania z Katarzyną Baszak dla dzieci z pracowni plastycznej Sztukarnia

Seniorzy do Poledna – (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – wycieczka seniorów z Raciąża i okolic do Poledna

Jedziemy na wycieczkę (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – wycieczka rowerowa z Raciąża do Brdy zakończona piknikiem rodzinnym

Święto Pieczonego Ziemniaka (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – biesiada dla seniorów w Borkach

Piknik na powitanie lata z Seniorami (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – piknik dla seniorów w Borkach

 

TATA, MAMA I JA – piknik rodzinny (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – impreza dla rodzin z Raciąża i okolic

 

Sztukarnia – Moje miejsce (dofinansowano ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej) – zakup materiałów plastycznych dla pracowni Sztukarnia

 

 

Bory w obiektywie (dofinansowano ze środków Fundacji PZU) – warsztaty i plener fotograficzny w Borach Tucholskich oraz fotoksiążka ze zdjęciami z pleneru

Teatr w Małym Mieście i Gminie (organizator TOK i Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej; dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury)   – 2 plenerowe spektakle teatralne

Realizowane są:

Kultura w zasięgu 2.0 (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego)

 

 

 

Bliżej kultury (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola).

 

 

 

 

 

 


 

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ istnieje od 2016r. Działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury, które wspiera promując oraz poszerzając dostęp do kultury różnym grupom społecznym. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

– organizowanie wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, kina i innych promujących kulturę i naukę

– organizowanie wycieczek, pikników, imprez kulturalnych, historycznych, festynów, biesiad, koncertów, spektakli, teatrów, przeglądów, festiwali, przedstawień artystycznych, plenerów artystycznych, różnego rodzaju wystaw, wernisaży

– organizowanie imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz kreatywnego wypoczynku

– organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji

– organizowanie i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań

– promowanie idei wolontariatu

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej historii, kulturze i folklorze

– działalność promująca i wspierająca rozwój profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

– działalność promująca ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych

– działalność charytatywna

– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

– wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

– organizowanie oraz uczestniczenie w akacjach promujących zdrowy tryb życia

– organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów informacyjno – szkoleniowych

– wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym

 

KONTAKT:

tel. 52334 33 88 wew.28

mail: fundusze-p@toktuchola.pl

Facebook Youtube Instagram