Projekty

Zadanie „Z kulturą do sieci” było realizowane w latach 2021-2022 w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury – Konwersja cyfrowa domów kultury.

CELE PROJEKTU:

  • szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracowników
  • zakup sprzętu

Co kupiliśmy:

1. sprzęt komputerowy:
– komputery i monitory do tworzenia materiałów audio i video w wysokiej jakości – 3 szt.
– laptopy do salki informatycznej (będą wykorzystywane w zależności od potrzeb w Raciążu i w Tucholi – „mobilna sala informatyczna”) –
5 szt.
2. sprzęt nagłośnieniowy:
– mikrofony i głośniki do studia nagrań- 4 szt.
– mikrofony bezprzewodowe (na klipsy) do nagrywania materiałów do których nie jest potrzebny mikrofon na statywie – 4 szt.
– mikrofon do podkastów – rozszerzamy ofertę o tworzenie podkastów o różnej tematyce – 1 szt.
– subwoofer – 1 szt.
3. elementy wyposażenia cyfrowego:
– ekrany ledowe na tył sceny posłużą jako tło do wydarzeń scenicznych oraz tych, które przygotowywane będą w trybie on-line, na
ekranach będziemy wyświetlać obraz z kamery albo przygotowywać ciekawe scenografie w formie wizualizacji, zdjęć, napisów, itp.,
będą one tworzyły „żywą” scenografię – 6 szt. o łącznej powierzchni 400×250 cm
– monitory bliskiego pola – 2 szt.
– mikser – 1 szt.
– audio USB – 1 szt.
4. kamera wraz z akcesoriami:
– kamera pozwala na przygotowywanie nagrań w wysokiej jakości – 1szt.
– gimbal (1 szt.) i wózek pod statyw (1 szt.) umożliwiają nam na przygotowywanie materiałów, które nie będą tylko statycznym obrazem
– prompter ułatwia nagrania z dużą ilością tekstu, którą prezenter może odczytywać – 1 szt.
5. tablica multimedialna przenośna (1 szt.) pozwala nam prowadzić działalność edukacyjną i wizualną + rzutnik (1 szt.)
6. oprogramowanie:
– program do obróbki filmów i grafiki pozwala na tworzenie wizualizacji na ekrany ledowe oraz obrabianie przygotowanych materiałów
filmowych + szkolenia z obsługi programu – 1 szt.
– program do zamiany mowy na tekst umożliwia nam przekształcanie materiałów filmowych w wersję dla osób głuchoniemych bez
konieczności żmudnego przepisywania słyszanego tekstu i montowania materiału ponownie – 1 szt.
7. szkolenie z obróbki filmów, muzyki oraz grafiki – 16 godz.

EFEKTY:

  • podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników poprzez cykl szkoleń
  • kompleksowa zmiana technologiczna
  • wdrożenie działań cyfrowych w ofertę TOK

WARTOŚĆ PROJEKTU – 198 485,00 zł

  • kwota dofinansowania – 178 700,00 zł – dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  • środki własne – 19785,00 zł

 

 

 

 


 

 

 

Poniżej publikujemy podsumowanie wyników diagnozy lokalnej, przeprowadzonej wśród mieszkańców i mieszkanek gminy Tuchola.
Raport stanowi podsumowanie pierwszej, diagnostycznej, części działania Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021.

Diagnoza lokalna funkcjonowania kultury w gminie Tuchola została opracowana i przeprowadzona przez badaczy z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z pracownikami Tucholskiego Ośrodka Kultury oraz animatorki z ramienia Narodowego Centrum Kultury. Nieocenione było również zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców, którzy wzięli udział w diagnozie poświęcając swój czas. Wnioski zostały oparte na podstawie wyników zebranych za pomocą wywiadów indywidualnych, sondażu internetowego i spotkań z mieszkańcami.

Raport z diagnozy znajdziecie tu:
RAPORT z diagnozy lokalnej (PDF) – KLIK

RAPORT z diagnozy lokalnej (DOC) – KLIK

 

 


 

 

 

Tucholski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Tucholski Pegaz realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł. Fundusze pozyskujemy na środki trwałe (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, scenę mobilną) oraz działalność kulturalną m.in.:

– Festyn Kasztelański

– Dzień Folkloru Borowiackiego

– Wirujące Latawce podczas pikniku rodzinnego Tata, Mama i Ja

– Białe Wakacje

– Zima z PEGAZEM

– Aktywne Lato z PEGAZEM

– Bliżej Kultury

– Spotkania z Muzyką

– Poranki muzyczne dla Seniorów

– Droga do wolności

– Kultura w Zasięgu 2.0.

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych

– cyTUjeMY w Tucholi

– Bory w obiektywie

– ARTwycieczki

– Wizyty Mistrzów

– Piknik Rodzinny Tata, Mama i Ja

– Jedziemy na wycieczkę

– Prawdziwy Dom Kultury

– Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

– Ferie – czas rozwijania talentów

– Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach.

 

 

 Korzystamy ze środków:

– Narodowego Centrum Kultury

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski – Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

– Gminy Tuchola

– Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

– Providenta

– Fundacji Orlen „Dar Serca

– Fundacji PZU

– Fundacji Lotto im. Hanny Konopackiej

– Fundacji Wspierania Twórczości Niezależnej.

 

 

W roku 2024 zrealizowaliśmy:

– Zima z Pegazem (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Piernikowy Toruń (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

Kultura w zasięgu 2.0 (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego)

 

– Całoroczne zajęcia plastyczne – Sztukarnia (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

Realizowane są:

– Wycieczka do Człuchowa (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Konkurs Akwarelowe Impresje (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Warsztaty plecionkarskie (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Audycje muzyczne (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Święto Pieczonego Ziemniaka (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Bliżej Kultury (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Piknik w Brdzie (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

– Zajęcia plastyczne w Raciążu (dofinansowane ze środków Gminy Tuchola)

Międzypokoleniowe działania artystyczne ART.generacja (dofinansowane ze środków Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej)

 

 

 

 

 

 

 


 

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ istnieje od 2016r. Działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury, które wspiera promując oraz poszerzając dostęp do kultury różnym grupom społecznym. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

– organizowanie wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, kina i innych promujących kulturę i naukę

– organizowanie wycieczek, pikników, imprez kulturalnych, historycznych, festynów, biesiad, koncertów, spektakli, teatrów, przeglądów, festiwali, przedstawień artystycznych, plenerów artystycznych, różnego rodzaju wystaw, wernisaży

– organizowanie imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz kreatywnego wypoczynku

– organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji

– organizowanie i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań

– promowanie idei wolontariatu

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej historii, kulturze i folklorze

– działalność promująca i wspierająca rozwój profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

– działalność promująca ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych

– działalność charytatywna

– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

– wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

– organizowanie oraz uczestniczenie w akacjach promujących zdrowy tryb życia

– organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów informacyjno – szkoleniowych

– wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym

 

KONTAKT:

tel. 52334 33 88 wew.28

mail: fundusze-p@toktuchola.pl

Projekt UE Facebook Youtube Instagram