Projekty

Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych – grupy nieformalne, osoby prywatne, organizacje pozarządowe – do składania wniosków w ramach konkursu inicjatyw.

W ramach konkursu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu, to 7500 zł. Łączny budżet przeznaczony na realizację wyłonionych w konkursie inicjatyw wynosi 22 000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać do 18 czerwca 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu. Poniżej do pobrania regulamin wraz załącznikami i wniosek.

Regulamin (doc)

Regulamin (pdf)

Wniosek (doc)

—————————————————————————————————

 

Tucholski Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Tucholski Pegaz realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł. Fundusze pozyskujemy na środki trwałe (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, scenę mobilną) oraz działalność kulturalną m.in.:

– Festyn Kasztelański

– Dzień Folkloru Borowiackiego

– Wirujące Latawce podczas pikniku rodzinnego Tata, Mama i Ja

– Białe Wakacje

– Zima z PEGAZEM

– Aktywne Lato z PEGAZEM

– Bliżej Kultury

– Spotkania z Muzyką

– Poranki muzyczne dla Seniorów

– Droga do wolności

– Kultura w Zasięgu 2.0.

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych

– cyTUjeMY w Tucholi

– Bory w obiektywie

– ARTwycieczki

– Wizyty Mistrzów

– Piknik Rodzinny Tata, Mama i Ja

– Jedziemy na wycieczkę.

 

 

 Korzystamy ze środków:

– Narodowego Centrum Kultury

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski – Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

– Gminy Tuchola

– Providenta

– Fundacji Orlen „Dar Serca

– Fundacji PZU

– Fundacji Lotto im. Hanny Konopackiej

– Fundacji Wspierania Twórczości Niezależnej.

 

 

W roku 2020 zrealizowaliśmy:

Zima z PEGAZEM – atrakcyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne  w Tucholskim Ośrodku Kultury dla dzieci z miasta i gminy Tuchola, które nie wyjeżdżają na zimowe ferie (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

ARTwycieczki (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – wycieczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych w pracowni Sztukarnia – Bydgoszcz, Toruń, Brzózki

Wizyty Mistrzów – (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – spotkania z Katarzyną Baszak dla dzieci z pracowni plastycznej Sztukarnia

Seniorzy do Poledna – (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – wycieczka seniorów z Raciąża i okolic do Poledna

Jedziemy na wycieczkę (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – wycieczka rowerowa z Raciąża do Brdy zakończona piknikiem rodzinnym

Święto Pieczonego Ziemniaka (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – biesiada dla seniorów w Borkach

Piknik na powitanie lata z Seniorami (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – piknik dla seniorów w Borkach

 

TATA, MAMA I JA – piknik rodzinny (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola) – impreza dla rodzin z Raciąża i okolic

 

Sztukarnia – Moje miejsce (dofinansowano ze środków Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej) – zakup materiałów plastycznych dla pracowni Sztukarnia

 

 

Bory w obiektywie (dofinansowano ze środków Fundacji PZU) – warsztaty i plener fotograficzny w Borach Tucholskich oraz fotoksiążka ze zdjęciami z pleneru

Teatr w Małym Mieście i Gminie (organizator TOK i Fundacja Wspierania Twórczości Niezależnej; dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury)   – 2 plenerowe spektakle teatralne

Realizowane są:

Kultura w zasięgu 2.0 (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego)

 

 

 

– Przegląd twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – „JA PO PROSTU MAM TALENT” (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Krzyżówka na 70-tkę (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Aktywne Lato (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Balonowe Show (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Tata, Mama i JA (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Święto Pieczonego Ziemniaka (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Wycieczka do Bydgoszczy (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Wycieczka do Chojnic (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Żyj zdrowo i na sportowo (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– ARTwycieczki (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Wizyty Mistrzów (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Warsztaty DARZBÓR (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola)

– Prawdziwy Dom Kultury (dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”)

 

 

 

 

 


 

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ istnieje od 2016r. Działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury, które wspiera promując oraz poszerzając dostęp do kultury różnym grupom społecznym. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

– organizowanie wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, kina i innych promujących kulturę i naukę

– organizowanie wycieczek, pikników, imprez kulturalnych, historycznych, festynów, biesiad, koncertów, spektakli, teatrów, przeglądów, festiwali, przedstawień artystycznych, plenerów artystycznych, różnego rodzaju wystaw, wernisaży

– organizowanie imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz kreatywnego wypoczynku

– organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji

– organizowanie i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań

– promowanie idei wolontariatu

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej historii, kulturze i folklorze

– działalność promująca i wspierająca rozwój profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

– działalność promująca ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych

– działalność charytatywna

– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

– wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

– organizowanie oraz uczestniczenie w akacjach promujących zdrowy tryb życia

– organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów informacyjno – szkoleniowych

– wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym

 

KONTAKT:

tel. 52334 33 88 wew.28

mail: fundusze-p@toktuchola.pl

Facebook Youtube Instagram