Zajęcia plastyczne

KREATYWNE INSPIRACJE

„Kreatywne Inspiracje” są zajęciami technicznymi, skierowanymi do dzieci z klas I-IV
szkoły podstawowej. Warsztaty odbywają się w poniedziałki w godz. 16:15-17:15.
Podczas spotkań dzieci przygotowują między innymi
masy plastyczne, gluty, farby 3D, magnesy, ozdoby okolicznościowe, ceramikę i torby
materiałowe.
Celem zajęć jest między innymi:
– rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznotechnicznymi;
– umiejętne posługiwanie się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne
operowanie narzędziami i materiałem,
– budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
– ćwiczenie sprawności i precyzji manualnej;
– nauka przez zabawę;
– rozwijanie kreatywności i myślenia abstrakcyjnego.
Powyższe zadania realizowane są podczas warsztatów poprzez działania praktyczne,
doświadczenia i eksperymentowanie, a także pokazy i obserwacje.

RĘKOTWORKI

„Rękotworki” to warsztaty rękodzieła przeznaczone dla dzieci z klas I-VI szkoły
podstawowej. Zajęcia podzielone zostały na dwie grupy – początkująca i zaawansowaną.
Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 16:00-17:30 – grupa zaawansowana  i w czwartki w godz. 16:00-17:30 – grupa początkująca. 
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają godzinę. Uczestnicy warsztatów uczą
się podstawowych technik szycia ręcznego, poznają różne techniki zdobnicze, materiały
i dodatki krawieckie.

SZTUKARNIA

Sztukarnia TOK, to pracownia plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w soboty w godzinach 09:00-14:45. 
Podopieczni „Sztukarni” pracują w czterech odrębnych grupach:
– początkująca od 4 roku życia do VII kl. SP;
– zaawansowana od 4 do 6 roku życia;
– zaawansowana I-III SP;
– zaawansowana IV-VII SP.|
Zadania pracowni to:
– uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych;
– dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
– rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
– rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki: reprodukcjami
dzieł uznanych artystów oraz uczestniczenie w wernisażach i wystawach prac artystów
lokalnych;
– rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia,
przeżywania, a także wartościowania.
Grupa bierze czynny udział w wernisażach, odbywających się w Tucholskim Ośrodku
Kultury, z których podopieczni pracowni czerpią inspirację do działań artystycznych,
a poprzez bezpośredni kontakt z artystami uczą się właściwych zachowań oraz postaw
społecznych.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram