Projekty

Tucholski Ośrodek Kultury realizuje projekty dofinansowane z różnych źródeł. Fundusze pozyskujemy na środki trwałe (m.in. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, scenę mobilną) oraz działalność kulturalną m.in.:

– Festyn Kasztelański

– Dzień Folkloru Borowiackiego

– Wirujące Latawce podczas pikniku rodzinnego Tata, Mama i Ja

– Białe Wakacje

– Zima z PEGAZEM

– Aktywne Lato z PEGAZEM

– Bliżej Kultury

– Spotkania z Muzyką

– Kultura w Zasięgu 2.0.

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych

– cyTUjeMY w Tucholi.

 

 Korzystamy ze środków:

– Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Urząd Marszałkowski – Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

– Gminy Tuchola

– Providenta

– Fundacji Orlen „Dar Serca”.

 

Współpracujemy:

– ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ

– ze Stowarzyszeniem Via Natura

– z Lokalną Grupą Działania Bory Tucholskie.

 

W roku 2018 zrealizowaliśmy:

Zima z PEGAZEM – atrakcyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne  w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz ciekawe wycieczki dla dzieci z miasta i gminy Tuchola, które nie wyjeżdżają na zimowe ferie (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

 

Aktywne Lato z PEGAZEM – zajęcia rekreacyjno-kulturalne oraz ciekawe wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raciążu, które nie wyjeżdżają na letni wypoczynek (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

Spotkania z Muzyką – audycje muzyczne Filharmonii Pomorskiej dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Tuchola (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

 

– Bliżej Kultury – wyjazdy do Opery Nova w Bydgoszczy osób w wieku 50+/60+ (dofinansowano ze środków Gminy Tuchola przy współpracy ze Stowarzyszeniem Tucholski PEGAZ)

Realizowane są:

Kultura w zasięgu 2.0 (dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego)

– Poczytalnia Domu Nurtów Artystycznych (dofinansowano ze środków Fundacji Orlen „Dar Serca”)

– cyTUjeMY w Tucholi  (dofinansowano ze środków Fundacji Orlen „Dar Serca”)

 


 

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ

Stowarzyszenie Tucholski PEGAZ istnieje od 2016r. Działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury, które wspiera promując oraz poszerzając dostęp do kultury różnym grupom społecznym. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

– organizowanie wyjazdów do teatru, opery, filharmonii, kina i innych promujących kulturę i naukę

– organizowanie wycieczek, pikników, imprez kulturalnych, historycznych, festynów, biesiad, koncertów, spektakli, teatrów, przeglądów, festiwali, przedstawień artystycznych, plenerów artystycznych, różnego rodzaju wystaw, wernisaży

– organizowanie imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, wycieczek krajoznawczych, edukacyjnych oraz kreatywnego wypoczynku

– organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych

– tworzenie propozycji w zakresie rozwoju edukacji

– organizowanie i prowadzenie zespołów regionalnych, kapel, warsztatów i kół zainteresowań

– promowanie idei wolontariatu

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– podejmowanie działań polegających na pogłębianiu wiedzy o własnej historii, kulturze i folklorze

– działalność promująca i wspierająca rozwój profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

– działalność promująca ochronę środowiska naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego

– działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, niepełnosprawnych oraz defaworyzowanych

– działalność charytatywna

– profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom

– wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

– organizowanie oraz uczestniczenie w akacjach promujących zdrowy tryb życia

– organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów informacyjno – szkoleniowych

– wydawanie pism i publikacji o charakterze kulturalnym, informacyjnym, promocyjnym

Facebook Youtube Instagram