ZMIANY W REGULAMINIE Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w BT 2020

ZMIANY W REGULAMINIE Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w BT 2020

UWAGA! W związku z bogatym dorobkiem artystycznym lokalnych twórców w różnych dziedzinach sztuki ludowej, Jury konkursu zauważyło potrzebę wprowadzenia zmiany w Regulaminie Konkursu, umożliwiającej zgłoszonym twórcom przedstawienie do oceny maksymalnie 3 prac w każdej kategorii.
Zgłoszona zmiana została uwzględniona i wdrożona przez Organizatorów konkursu na podstawie pkt. 17. Regulaminu Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich 2020.

W związku z powyższym:
– zgłoszony do konkursu twórca ludowy może przedstawić do oceny maksymalnie 3 prace w każdej wybranej kategorii;
– prace zgłoszone w odrębnych kategoriach powinny być spisane na osobnych kartach zgłoszeń – jedna karta zgłoszenia do jednej kategorii;
– prace konkursowe należy dostarczyć osobiście, przestrzegając obowiązujących zasad reżimu sanitarnego lub nadesłać pocztą w terminie do 30 października 2020 roku (wraz z uzupełniającą kartą zgłoszeniową).

Do pobrania:
REGULAMIN ZAKTUALIZOWANY Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w BT – regulamin i karta zgłoszeń 2020 (PDF)
REGULAMIN ZAKTUALIZOWANY Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej w BT – regulamin i karta zgłoszeń 2020 (DOC)

 

PATRONAT HONOROWY:
Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego,
Burmistrz Tucholi i Starosta Tucholski
ORGANIZATOR:
Tucholski Ośrodek Kultury
WSPÓŁORGANIZATOR:
Borowiackie Towarzystwo Kultury
PATRONAT MEDIALNY:
Tygodnik Tucholski, Czas Chojnic, Tucholanin.pl

Projekt UE Facebook Youtube Instagram