Zapraszamy na Dzień Folkloru

Zapraszamy na Dzień Folkloru
Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza na Dzień Folkloru w Tucholi, który odbędzie się 19 lipca.

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Projekt UE Facebook Youtube Instagram