Zajęcia baletowe - informacje i dokumenty

Zajęcia baletowe – informacje i dokumenty

Informujemy, że od 10 września 2022r. w TOK rozpoczynają się zajęcia baletowe dla poszczególnych grup:

– dzieci w wieku  4 – 5 lat – godz. 10.00

– dzieci w wieku  6 – 7 lat – godz. 11.00

– dzieci w wieku  od 8 lat wzwyż – godz.12.10

 

Przyjmujemy jeszcze chętnych do udziału w zajęciach baletowych we wszystkich grupach wiekowych.

 

Rodzice proszeni są, o pobranie z sekretariatu lub strony internetowej TOK niezbędnych dokumentów tj. regulaminu i deklaracji udziału w zajęciach baletowych dziecka. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do TOK w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2022r.

REGULAMIN (do pobrania)

DEKLARACJA (do pobrania)

Miesięczna opłata wynosi 60 zł. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Płatne do 10. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK  /od poniedziałku do piątku/ w godz. 9.00-15.30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata.

Nr konta bankowego TOK:

Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku:

22 8174 0004 0000 2886 2000  0001

Projekt UE Facebook Youtube Instagram