Wystawa o grodzie raciąskim już w nowej odsłonie!

Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi zakończył realizację projektu pt.: `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola`. Wartość dofinansowania wyniosła 14.166,00zł, a całkowita wartość projektu to 20.604,87 zł.

W ramach realizacji operacji wykonano szereg działań promocyjnych oraz zakupiono nowe wyposażenie wystawy o grodzie w Raciążu, jaka znajduje się w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu.
W ramach promocji:
– wykonano rysunek promujący gród Raciąż na jednaj ze ścian WDK;
– wykonano i posadowiono przed wejściem do budynku WDK rzeźbę woja pomorskiego;
– wykonano i posadowiono znaki drogowe / tablice informacyjne oznakowujące dojazd / dojście do wystawy w WDK;
– opracowano i nagrano audioprzewodnik po wystawie w WDK.
W ramach zakupu wyposażenia:
zakupiono kino domowe, na którym odtwarzany będzie audioprzewodnik po wystawie;
przygotowano i wykonano tablice informacyjne na potrzeby wystawy;
wykonano i zamontowano w pomieszczeniu wystawy imitację średniowiecznej chaty;
zakupiono drobne wyposażenie do pomieszczenia wystawy: nalepki na okna, opakowania na foldery, zabezpieczenia witryn wystawienniczych.

Projekt został dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania `Bory Tucholskie`.

Galeria:Wystawa o grodzie raciąskim już w nowej odsłonie!

Projekt UE Facebook Youtube Instagram