Wojewódzkie obchody 38. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Wojewódzkie obchody 38. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

„38 lat temu o północy władze komunistyczne z W. Jaruzelskim na czele, wprowadziły w Polsce stan wojenny Tym samym rozpoczął się zaplanowany i opracowany w Warszawie, i w Moskwie brutalny proces likwidacji Solidarności, związku, który 16 miesięcy wcześniej wlał w serca Polaków wiarę i nadzieję na odzyskanie wolności. Ta bezpardonowa akcja zbrojna w której Polak stanął z bronią w ręku przeciwko drugiemu Polakowi, tak naprawdę wymierzona została przeciwko całemu narodowi. W środku Europy dokonał się zamach nie tylko na naszą wolność ale również na naszą godność. To był czas narodowej próby, czas wielkiej ofiary i czas zabijania, więzienia, internowania i prześladowania ludzi, którym marzyła się wolna i niepodległa Polska. Oprawcy tych zbrodni w większości nie ponieśli za swoje zbrodnie żadnej kary. Po 38 latach, 13 grudnia 2019 r., w Tucholskim Ośrodku Kultury miały miejsce zorganizowane przez Tucholską „Solidarność” wojewódzkie obchody tej tragicznej rocznicy.

Najpierw odbyło się nadzwyczajne, wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. To było pierwsze w historii posiedzenie, które odbyło się poza Bydgoszczą. Po części merytorycznej członkowie Zarządu Regionu połamali się opłatkiem życząc sobie, dobrych, pięknych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. A potem już wszyscy udali się na główne obchody, które odbyły się w głównej sali TOK.

Na wstępie uroczystości oj. Mieczysław Łusiak, kapelan NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, poprowadził wzruszającą modlitwę za wszystkie ofiary stanu wojennego, odczytując listę dziewięciu zabitych górników kopalni Wujek.

W tucholskich uroczystościach wzięli udział liczni zaproszeni goście: minister członek Rady Ministrów i Przewodniczący Rady Stałej Komitetu Rady Ministrów, Łukasz Szreiber, Senator RP, Andrzej Kobiak, Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz, Wicemarszałek woj. Kujawsko – Pomorskiego, Zbigniew Ostrowski, Wiceprzewodnicząca Sejmiku woj. Kujawsko – Pomorskiego, Agnieszka Kłopotek, Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, Leszek Walczak, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Edyta Cisewska, Starosta Powiatu Tucholskiego, Michał Mróz, Burmistrz Tucholi, Tadeusz Kowalski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego, Halina Janowska – Giłka, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tucholi, Renata Madej i Jan Świerczyński. Szczególnie ważna była obecność działaczy opozycyjnych oraz uczestników wydarzeń grudnia 1981 roku. Wśród gości sporą grupę stanowili Prezesi i Dyrektorzy wielu zakładów pracy. Licznie również w sali TOK zgromadziła się młodzież tucholskich szkół średnich wraz ze swoimi Dyrektorami. To właśnie oni będą kolejnym pokoleniem, które pielęgnować ma pamięć o tych dramatycznych wydarzeniach.

Tucholskie obchody były okazją do wręczenia medali zasłużonym dla województwa i Regionu Bydgoskiego działaczy. Wśród wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele naszego powiatu. Złotym medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiawiano – Pomeraniesis” (Trwa w Jedności Województwo Kujawsko – Pomorskie) uhonorowano, działacza opozycyjnego, pana Stanisława Gacę, natomiast srebrnymi medalami: kapelana tucholskiej Solidarności, ks. kan. Ireneusza Kalfa oraz Przewodniczącego Solidarności w Hydrotorze, Andrzeja Szreibera. Medale „Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” otrzymali: Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Mieszkaniowej, Ewa Tajl, Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Nadleśnictw RDLP w Toruniu z siedzibą w Tucholi, Artur Wojnowski, oraz członkowie KZ NSZZ „Solidarność” w Hydrotorze, Andrzej Cemka i Waldemar Łoński.

Na koniec obchodów uczestnicy wysłuchali pięknego i poruszającego recitalu zespołu skrzypcowego Amber Trio.

I oby nigdy już więcej, żadna ideologia nie doprowadziła do podniesienia przez władzę ręki na swój własny naród.”

Darek Siciński

Galeria:Obchody 38. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram