Wkrótce zapisy do Sztukarni

Wkrótce zapisy do Sztukarni

We wtorek 22 sierpnia 2023r. od godz. 9.00 rozpoczynamy zapisy do pracowni plastycznej Sztukarnia. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie TOK osobiście lub telefonicznie pod nr 52 334 33 88 wew. 23.

Zajęcia odbywają się w soboty w odpowiednich grupach wiekowych:

  • przedszkolna – dzieci w wieku 4-6 lat,
  • szkolna – dzieci z klas 1-3,
  • szkolna – dzieci z klas 4-6,
  • szkolna – młodzież z klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia w grupach szkolnych trwają 60 min, a w grupie przedszkolnej 45 min.

Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia prowadzi Katarzyna Piotrowska.

Zadania pracowni to:
– uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych;
– dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
– rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
– rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki: reprodukcjami
dzieł uznanych artystów oraz uczestniczenie w wernisażach i wystawach prac artystów
lokalnych;
– rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia,
przeżywania, a także wartościowania.
Grupa bierze czynny udział w wernisażach, odbywających się w Tucholskim Ośrodku Kultury, z których podopieczni pracowni czerpią inspirację do działań artystycznych, a poprzez bezpośredni kontakt z artystami uczą się właściwych zachowań oraz postaw społecznych. Uczestnicy zajęć wyjeżdżają na wycieczki, biorą udział w konkursach, a najlepsi dostają się do plastycznych szkół średnich.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram