Wiejski Dom Kultury w Raciążu

Wiejski Dom Kultury w Raciążu
Sala komputerowa, sala do ćwiczeń, nowa scena!

W ostatni piątek października w odrestaurowanym, wyremontowanym i wspaniale wyposarzonym budynku WDK Raciąż, odbyły się uroczystości otwarcia tego unowocześnionego obiektu.
Na ceremonię otwarcia zjawiło się wiele znamienitych gości, jak choćby Tadeusz Kowalski – burmistrz Tucholi, Tomasz Stybaniewicz – wiceburmistrz, czy Maciej Puto – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy.
Temu wyjątkowemu świętu towarzyszyły liczne występy artystyczne muzyków, wokalistów a nawet kabaretu, który rozbawiał zgromadzonych do łez.

Wiejski Dom Kultury w Raciążu posiada wspaniałą scenę i miejsca dla odbiorców, oprócz tego jest otwarta sala komputerowa (wyposażona w komputery, urządzenia wielofunkcyjne, meble (biurka, szafki, fotele, itp.)
Sala została dofinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Celem jest umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom Raciąża i okolic dostępu do pracy z komputerem oraz z internetem.

Dla dbających nie tylko o kondycję intelektualną, WDK w Raciążu dysponuje dobrze wysposażoną salą do ćwiczeń.

Gorąco zapraszamy uczestniczenia w życiu kulturalnym jakie oferuje WDK w Raciążu!

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku pracownia działać będzie w przedziale godzin od 12:00 – 20:00.


Aby Wiejski Dom Kultury w Raciążu mógł tak pięknie się prezentować, trzeba było przeprowadzić jedno zadanie i jedną operację.
Pierwsze zadanie pn. `Przebudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu, gmina Tuchola` jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi III. Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Operacja pn. `Wyposażenie pomieszczenia filii TOK pełniącego rolę świetlicy wiejskiej w miejscowości Raciąż` dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dzałanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii rozmowju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi III, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

PROJEKTY DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA
W OBSZARY WIEJSKIE
#<_fot/galerie/131/logotypy.jpg

Galeria:Wiejski Dom Kultury w Raciążu

Projekt UE Facebook Youtube Instagram