WDK Raciąż: Spotkanie Opłatkowe Klubu Seniora "Promyk"

WDK Raciąż: Spotkanie Opłatkowe Klubu Seniora „Promyk”

Dom Kultury w Raciążu zaprasza członków Klubu Seniora „Promyk” na Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 9 stycznia 2024r. o godzinie 17:00.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram