WDK Raciąż: 25-lecie Klubu Seniora "Promyk"

WDK Raciąż: 25-lecie Klubu Seniora „Promyk”

Wiejski Dom Kultury w Raciążu zaprasza członków klubu na 25-lecie Klubu Seniora „Promyk”, które odbędzie się 17 października 2023 (wtorek) o godz. 17:00 w WDK Raciąż.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram