Warsztaty Fotograficzne

Prowadzi Sławek Świetlik

Warsztaty obejmują wiadomości teoretyczne /omówienie sprzętu, kompozycja obrazu, światło
w fotografii/połączone z zajęciami praktycznymi /portret, pejzaż, architektura, reportaż, martwa natura/ oraz edycja obrazu w programach graficznychwarsztaty odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godz. zapisy i zgłoszenia do końca marca w sekretariacie
T0K lub pod nr tel. 52 3343388. Przewidywany termin
Rozpoczęcia warsztatów: kwiecień 2013

koszt jednego spotkania: 20 zł.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram