UWAGA - dot. strajku nauczycieli

UWAGA – dot. strajku nauczycieli

W związku z prawdopodobnym strajkiem nauczycieli, który rozpocznie się 8 kwietnia 2019r. Tucholski Ośrodek Kultury informuje, że w godz. 8.00 – 14.30 zapewni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci,

Z zajęć w TOK może skorzystać maksymalnie 75 dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w czasie trwania strajku nauczycieli. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących.

 

WAŻNE

Rodzice chcący aby dziecko spędziło czas w Tucholskim Ośrodku Kultury muszą wypełnić oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W miarę możliwości prosimy o przyprowadzenie dziecka z uzupełnionymi i podpisanymi dokumentami.

OŚWIADCZENIE I ZGODA (<== kliknij aby pobrać).

Projekt UE Facebook Youtube Instagram