Turniej Recytatorski `O Pióro Jana Brzechwy` w piątek i poniedziałek

Turniej Recytatorski `O Pióro Jana Brzechwy` w piątek i poniedziałek
Tucholski Ośrodek Kultury informuje, że w piątek 11 marca 2016r. od godz. 10.00 odbędą się przesłuchania konkursowe klas I i III, a w poniedziałek 14 marca 2016r. klas II również od godz. 10.00.

Turniej Recytatorski `O Pióro Jana Brzechwy`
(dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych)
odbędzie się w dniach 11 i 14 marca 2016r. o godz. 10.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi

/W związku ze zmianą w regulaminie, w razie dużej liczby zgłoszeń przewidziany jest trzeci dzień prezentacji – 15 marca 2016r./

Celem Turnieju jest
*zainteresowanie najmłodszych sztuką recytacji, a tym samym pielęgnowanie ojczystego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę tzw. `żywego słowa`
* popularyzacja polskiej i światowej literatury dziecięcej,
* inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi,
* zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy, której tworzywem jest słowo.

Zasady organizacyjne

Organizatorem imprezy jest Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi. Turniej obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe w powiecie.
Uczestnikami mogą być uczniowie klas 1-3.
Wykonawcy ze szkół w terenie dojeżdżają do TOK na koszt własny. Organizatorzy etapów wstępnych mogą przeprowadzić eliminacje niższego stopnia np. szkolne, klasowe itp.

UWAGA!
Od roku 2016 obowiązują nowe kryteria uczestnictwa w Turnieju:
– szkoły posiadające do 100 uczniów typują po 1 uczestniku z każdego poziomu edukacyjnego
– szkoły posiadające powyżej 100 uczniów typują po 2 uczestników z każdego poziomu edukacyjnego
– szkoły posiadające powyżej 200 uczniów typują po 3 uczestników z każdego poziomu edukacyjnego
Zgłoszenia przyjmujemy do 3 marca 2016r.

Założenia repertuarowe

Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy korzystając z dowolnie wybranej literatury dziecięcej publikowanej w książkach, uznanej prasie literackiej.
Uczestnik nie może prezentować utworu, który znalazł się w jego repertuarze w poprzedniej edycji konkursu. Jeśli wiersz jest długi, można przedstawić jego fragment.
Czas trwania `wypowiedzi artystycznej` nie powinien przekroczyć 3 minut!
Wykonawcą jest jedna osoba – nie może to być duet, grupa dzieci czy też mały zespół teatralny!
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy dobór repertuaru, który musi być zgodny z wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać możliwości odtwórczych dziecka.
Poruszajmy się w obszarze autentycznej literatury dziecięcej.
Pamiętajmy, że umieszczenie utworu literackiego w podręczniku języka polskiego dla danej klasy nie oznacza, że jest to propozycja dla recytatora w tym wieku (chociaż nie jest to całkowicie wykluczone). Zachęcamy do szerszych poszukiwań repertuarowych, aby prezentowane utwory były różnorodne.
Uwaga! Organizatorzy turnieju dopuszczają możliwość wzbogacenia recytacji odpowiednim rekwizytem czy też kostiumem. Zwracamy jednak uwagę na celowość użytych środków pozawerbalnych. Zabiegu teatralizacji specjalnie nie polecamy.

Jury i nagrody

Prezentacje oceniać będzie JURY powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny literatury i kultury `żywego słowa`, instruktorzy teatralni i poloniści.
Po wysłuchaniu recytatorów JURY przyzna wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy oraz wytypuje 3 uczestników spośród wszystkich zgłoszonych /po 1 z każdego poziomu edukacyjnego/ na finał Turnieju.

SEKRETARIAT Turnieju Recytatorskiego `O Pióro Jana Brzechwy` mieści się w Tucholskim Ośrodku Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola, tel. 52/ 3343388.
Koordynatorem imprezy jest Hanna Krueger.

$KARTA ZGŁOSZENIOWA W PLIKU PDF

Projekt UE Facebook Youtube Instagram