Turniej Recytatorski O Pióro Jana Brzechwy

Dzieci klas I-III zapraszamy do udziału w turnieju recytatorskim O Pióro Jana Brzechwy.

Turniej Recytatorski O Pióro Jana Brzechwy odbędzie się 19 marca 2014r. o godz. 10.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi (dla kl. I-III szkół podstawowych)

Celem Turnieju jest

zainteresowanie najmłodszych sztuką recytacji, a tym samym pielęgnowanie ojczystego języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kulturę i estetykę tzw. `żywego słowa`
– popularyzacja polskiej i światowej literatury dziecięcej,
– inspirowanie do twórczych poszukiwań indywidualnych sposobów artystycznej wypowiedzi,
– zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnej zabawy, której tworzywem jest słowo.

Zasady organizacyjne

Organizatorem imprezy jest Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi. Turniej obejmuje swoim zasięgiem szkoły podstawowe w powiecie.
Uczestnikami mogą być uczniowie kl.I-III.
Wykonawcy ze szkół w terenie dojeżdżają do TOK na koszt własny.
Organizatorzy etapów wstępnych mogą przeprowadzić eliminacje niższego stopnia np. szkolne, klasowe itp.
Na Turniej do TOK każda szkoła typuje od 1-3 uczestników (po jednym z każdej grupy wiekowej – klasy).
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2014r.

Założenia repertuarowe

Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz lub fragment prozy korzystając z dowolnie wybranej literatury dziecięcej publikowanej w książkach, uznanej prasie literackiej.
Uczestnik nie może prezentować utworu, który znalazł się w jego repertuarze w poprzedniej edycji konkursu. Jeśli wiersz jest długi, można przedstawić jego fragment.
Czas trwania `wypowiedzi artystycznej` nie powinien przekroczyć 3 minut!
Wykonawcą jest jedna osoba – nie może to być duet, grupa dzieci czy też mały zespół teatralny! Tego rodzaju propozycje sceniczne będą przez nas mile widziane w konkursach teatralnych.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowy dobór repertuaru, który musi być zgodny z wiekiem wykonawcy i nie powinien przekraczać możliwości odtwórczych dziecka.
Poruszajmy się w obszarze autentycznej literatury dziecięcej.
Pamiętajmy, że umieszczenie utworu literackiego w podręczniku języka polskiego dla danej klasy nie oznacza, że jest to propozycja dla recytatora w tym wieku (chociaż nie jest to całkowicie wykluczone). Zachęcamy do szerszych poszukiwań repertuarowych, aby prezentowane utwory były różnorodne.
Uwaga! Organizatorzy turnieju dopuszczają możliwość wzbogacenia recytacji odpowiednim rekwizytem czy też kostiumem. Zwracamy jednak uwagę na celowość użytych środków pozawerbalnych. Zabiegu teatralizacji specjalnie nie polecamy.

Jury i nagrody

Prezentacje oceniać będzie JURY powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny literatury i kultury `żywego słowa`, instruktorzy teatralni i poloniści.
Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów JURY przyzna wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy.

SEKRETARIAT Turnieju Recytatorskiego O Pióro Jana Brzechwy mieści się w Tucholskim Ośrodku Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola, tel. 52/ 3343388.
Koordynatorem imprezy jest Hanna Krueger.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram