TOK przeszedł konwersję cyfrową

TOK przeszedł konwersję cyfrową

W ostatnich miesiącach w Tucholskim Ośrodku Kultury sporo się działo „od kuchni”. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, pojawiło się sporo nowego sprzętu. Wszystko to za sprawą konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, którego Tucholski Ośrodek Kultury został beneficjentem. TOK otrzymał 178 700,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pracownicy Tucholskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu podnieśli kompetencje i zwiększyli umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych. W ramach „Konwersji cyfrowej domów kultury” odbył się szereg szkoleń zarówno w formie on-line jak i stacjonarnej w takich obszarach jak prawidłowa obsługa programów, tworzenie oferty dla odbiorców i rozpowszechnianie jej w internecie. Szkolenia pozwoliły wejść w temat kompetencji cyfrowych i zrozumieć ich strategiczny wymiar w działalności ośrodka kultury. Pokazały również szereg zasobów jakie można znaleźć w internecie, a następnie wykorzystać w poszczególnych działaniach kulturalnych. Wszystkie spotkania szkoleniowe zamawiane w ramach projektu przez grantobiorcę były dostosowane do potrzeb pracowników ośrodka kultury, posiadanego sprzętu i cyfrowych planów jakie posiada TOK.

W ramach projektu zakupiony został także sprzęt do przygotowywania materiałów w wysokiej jakości, które dostępne będą w wersji cyfrowej na stronie www, YouTube i mediach społecznościowych Tucholskiego Ośrodka Kultury. TOK wzbogacił się o komputery i monitory do tworzenia materiałów audio i video w wysokiej jakości, laptopy do salki informatycznej,  mikrofony i głośniki do studia nagrań, mikrofony bezprzewodowe, mikrofon do podkastów,  subwoofer, ekrany ledowe na tył sceny, które posłużą jako tło do wydarzeń scenicznych,  monitory bliskiego pola, mikser, audio USB, kamerę, gimbal i wózek pod statyw, prompter,  przenośną tablicę multimedialną i rzutnik, program do obróbki filmów i grafiki oraz program do zamiany mowy na tekst.

W okresie trwania projektu przeprowadzone zostało szkolenie dla seniorów z cyberbezpieczeństwa. Rozpoczęty został cykl nagrań z ważnymi osobami dla miasta pn. „Rozmowy o Tucholi”. Pierwszy wywiad przeprowadzono z wieloletnią, emerytowaną już Dyrektorką Tucholskiego Ośrodka Kultury – Renatą Basta. Przygotowano także nagrania z imprez – m.in. z Dni Borów Tucholskich.  Wszystkie materiały filmowe można oglądać poprzez kanał You Tube Tucholskiego Ośrodka Kultury.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram