Staropolskie Kolędowanie

Staropolskie Kolędowanie
Międzyszkolny Zespół Muzyki Dawnej `Capella Pro Musica Antiqua` działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi oraz Chór Camerata przy TOK zapraszają na koncerty z cyklu `Staropolskie kolędowanie - dawna muzyka bożonarodzeniowa i kolędy tradycyjne`.

Terminy koncertów:
19 grudnia br. (czwartek) – zamek w Człuchowie – godz. 18.00
5 stycznia 2014 r. (niedziela) – WDK Raciąż – godz. 15.00
6 stycznia 2014 r. – Święto Trzech Króli (poniedziałek) – kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu – godz. 16.00

Międzyszkolny Zespół Muzyki Dawnej Capella pro Musica Antiqua powstał w 1995 roku w Tucholi. Opiekę nad nim sprawuje szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppł. Józefa Wryczy w Tucholi. Założyli go i prowadzą nauczyciele muzyki Marzenna i Roman Tyrańscy.

Capella w kostiumach dworskich wykonuje muzykę renesansu – śpiewa i gra na kopiach instrumentów dawnych. W jej repertuarze znajdują się pieśni i tańce dworskie renesansowej Europy oraz dawna muzyka religijna. Zespół wielokrotnie uczestniczył w prestiżowych konkursach i festiwalach, brał udział w różnorodnych imprezach w kraju i za granicą. reprezentował Polskę w Holandii, Belgii, Niemczech, Czechach i na Litwie oraz podczas Dni Kultury Polskiej na Zamkach w Estonii. Kilkakrotnie nagrywał programy radiowe i telewizyjne. Ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień – np. Złota i dwie Brązowe Harfy Eola otrzymane na Ogólnopolskich Konkursach Muzyki Dawnej w Kaliszu, Srebrną Strunę na Międzynarodowym Festiwalu Bydgoskie Impresje Muzyczne oraz kilka szczególnie ważnych – za zgodną z prawda historyczną interpretację muzyki dawnej.

Camerata jest amatorskim, 4-głosowym chórem mieszanym działającym przy Tucholskim Ośrodku Kultury od kwietnia 2007 roku. Jego założycielem i dyrygentem jest Marzenna Tyrańska. Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Jest pomysłodawcą i inicjatorem różnorodnych imprez oraz koncertów o charakterze świeckim i religijnym. W jego reperetuarze znajdują się klasyczne chóralne pieśni religijne i rozrywkowe. Podczas 5-letniej działalności chór z powodzeniem zaprezentował się podczas konkursów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

Galeria:Staropolskie Kolędowanie

Projekt UE Facebook Youtube Instagram