REGULAMIN korzystania z pomieszczeń TOK i OŚWIADCZENIE rodzica

REGULAMIN korzystania z pomieszczeń TOK i OŚWIADCZENIE rodzica

Szanowni Państwo,
poniżej umieszczamy pliki z Regulaminem korzystania z pomieszczeń w Tucholskim Ośrodku Kultury w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 z dnia 18.05.2020

REGULAMIN korzystania z pomieszczeń TOK (1) (KLIK)

REGULAMIN korzystania z pomieszczeń TOK (2) (KLIK)

Do postu załączamy również Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika zajęć w Tucholskim Ośrodku Kultury. Rodzic/opiekun dziecka korzystającego z zajęć w TOK powinien zapoznać się z ww. oświadczeniem w domu, następnie je wydrukować i podpisane dostarczyć do TOK na pierwsze zajęcia, które odbędą się po rozluźnieniu obostrzeń związanych z COVID-19.

OŚWIADCZENIE uczestnika zajęć TOK – COVID 19 (KLIK)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 52 334 33 88

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram