Przypominamy o zapisach do grup baletowych!

Przypominamy o zapisach do grup baletowych!

Rozpoczynają się  zajęcia baletowe dla dzieci

Uprzejmie informujemy, że od 9 września 2023r. w TOK rozpoczynają się zajęcia baletowe. Dzieci, które uczęszczały na balet w poprzednim roku szkolnym, również są zobowiązane do zapisów w tym roku.

Przyjmujemy zapisy do grup:

– dzieci w wieku  4 – 5 lat – dla początkujących – godz. 10.00-10.45

– dzieci w wieku  5 – 6 lat – kontynuacja –  godz. 11.00 -12.00

– dzieci w wieku  od 6 lat wzwyż – dla początkujących – godz. 11.00-12.00

– dzieci w wieku od 8 lat wzwyż – kontynuacja – godz. 12.15-14.00

Miesięczna opłata wynosi 65 zł. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Rodzice proszeni są, o zgłoszenie się do sekretariatu TOK w celu pobrania niezbędnych dokumentów tj. regulaminu i deklaracji udziału w zajęciach baletowych dziecka.  Wypełnioną  deklarację należy dostarczyć do sekretariatu przed pierwszymi zajęciami tj. do dnia 8 września 2023r. do godz. 15.00.

Płatne do 10. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK  /od poniedziałku do piątku/ w godz. 9.00-15.30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata. 

Nr konta bankowego TOK:

Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku:

22 8174 0004 0000 2886 2000  0001

Projekt UE Facebook Youtube Instagram