Przyjmujemy zgłoszenia na OKR

Przyjmujemy zgłoszenia na OKR
Tucholski Ośrodek Kultury zaprasza młodzież ponadgimnazjalną do udziału w 61. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Uprzejmie informujemy, że eliminacje środowiskowe odbędą się w dniu 4.03.2016r. (tj. piątek) o godz. 10.oo w sali TOK. W związku z powyższym na czytelnie wypełnione karty zgłoszeń oczekujemy do 29 lutego 2016r.

Koordynatorem Konkursu z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy jest pani Barbara Sobotka /tel. 52/ 5851501-03 w. 120/.
Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.kpck.pl – Dział Artystyczny – TEATR.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram