PROTOKÓŁ Z I KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PT.`BARWY MOJEGO ŚWIATA`

PROTOKÓŁ Z I KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PT.`BARWY MOJEGO ŚWIATA`

Z posiedzenia Jury z dnia 29.05.2013 r. dotyczącego I Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. ?Barwy mojego świata?, ogłoszonego przez Tucholski Ośrodek Kultury.

I. Do konkursu przystąpiło 129 uczestników w 4 kategoriach wiekowych
I kategoria: przedszkole i klasy ?O? – 73 uczestników
II kategoria: klasy I – III – 33 uczestników
III kategoria: klasy IV – VI – 10 uczestników
IV kategoria: I – III gimnazjum – 13 uczestników

II. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
1. Marian Thiede – przewodniczący komisji,
2. Helena Kaczanowska – członek komisji,
3. Justyna Więckiewicz – członek komisji

III. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę oryginalność, wrażenie estetyczne, kolorystykę, samodzielność wykonania pracy

IV. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

– w I kategorii wiekowej przedszkole i klasy ?0?

Nagrody:
– Alicja Bełdzikowska – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Marcelina Wesołowska – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Daria Siry – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Nina Grabowska – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Małgorzata Strączek – Przedszkole Nr 1 w Tucholi

Wyróżnienie:
– Zuzanna Baranowska – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Klaudia Grzonkowska – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Filip Dolot – Przedszkole Nr 1 w Tucholi

– Oskar Wamke – Przedszkole Nr 1 w Tucholi
– Oliwia Giłka – Szkoła Podstawowa w Legbądzie
– Urszula Moraczewska – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tucholi
– Jesika Osowska – Szkoła Podstawowa w Legbądzie
– Natalia Maj – Szkoła Podstawowa w Małym Mędromierzu

– w II kategorii wiekowej klasy I – III

I miejsce: Wiktoria Turzyńska – Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
II miejsce: Wiktoria Dorsz – Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
III miejsce: Julia Pukownik – Szkoła Podstawowa w Małym Mędromierzu

Wyróżnienie:
– Robert Jeschke – Szkoła Podstawowa w Stobnie
– Magdalena Lipska – Szkoła Podstawowa w Stobnie
– Kacper Tetzlaff – Szkoła Podstawowa w Legbądzie
– Patrycja Jarząb – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tucholi
– Julia Pestka – Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
– Natalia Gwizdała – Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
– Martyna Jankowska – Szkoła Podstawowa w Małym Mędromierzu

– w III kategorii wiekowej klasy IV – VI

I miejsce: Adrian Stosik – Szkoła Podstawowa w Stobnie
II miejsce: Julia Rogaszewska – Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach
III miejsce: Weronika Landmesser – Szkoła Podstawowa w Stobnie
Karolina Stosik – Szkoła Podstawowa w Stobnie

– w IV kategorii wiekowej klasy I – III gimnazjum

I miejsce: Mikołaj Pieczka – Gimnazjum Nr 1 w Tucholi
II miejsce: Jolanta Sworowska – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi
III miejsce: Paweł Kaczmarek – Gimnazjum Nr 1 w Tucholi

Wyróżnienie:
– Aleksandra Peplińska – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi
– Miriam Rudzińska – Gimnazjum w Stobnie
– Karolina Łosinska – Gimnazjum Nr 1 w Tucholi

Jury i organizatorzy dziękują dzieciom, a także wychowawcom
i nauczycielom, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału
w konkursie.

V. Wyżej wymienionych laureatów zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej w dniu 21.06.2013 r. , o godz. 11.00 w Tucholskim Ośrodku Kultury

Podpisy członków komisji:

1. Marian Thiede

2. Helena Kaczanowska

3. Justyna Więckiewicz

Projekt UE Facebook Youtube Instagram