Promocja obiektu w Raciążu

Promocja obiektu w Raciążu
Tucholski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola. Pomoc w kwocie 14690 zł została przyznana na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcji turystycznej obszaru oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – grodziska Raciąż.

W ramach projektu:
– zostanie wykonany rysunek promocyjny na ścianie WDK przedstawiający gród
– zostanie wykonana i posadowiona rzeźba woja z okresu funkcjonowania grodu, która będzie promować gród
– zostanie przygotowane opracowanie graficzne oraz wykonanie i zamontowanie 4 tablic kierunkowo-informacyjncyh
– zostanie zakupione kino domowe z 6 głośnikami
– zostaną wykonane i zamontowane opakowania na foldery promocyjne związane tematycznie z grodem
– zostanie przygotowanie opracowanie graficzne, wykonanie i zamontowanie 6 tablic merytorycznych
– zostanie zakupione i zamontowanie 5 zabezpieczeń do witryn ze zbiorami
– zostanie wykonana imitacja średniowiecznej chaty
– zostaną wykonane i zamontowane na ścianie 2 nowe, stylowe, ręcznie robione kinkiety imitujące palące się świeczniki wraz z niezbędnym źródłem światła imitującym płomień świeczki

Projekt został dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania `Bory Tucholskie`.

Galeria:Promocja obiektu w Raciążu

Projekt UE Facebook Youtube Instagram