Otwarte warsztaty ceramiczne

Otwarte warsztaty ceramiczne

W sobotę 2 września w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyły się zajęcia otwarte z ceramiki. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych. Młodsi wykonali kury metodą formowania miseczki, a starsi naczynia użytkowe metodą zacieranych wałeczków.

Projekt „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Realizator projektu: Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

 

Galeria:Otwarte warsztaty ceramiczne

Projekt UE Facebook Youtube Instagram