Ostatnie otwarte warsztaty ceramiczne za nami

Ostatnie otwarte warsztaty ceramiczne za nami

W sobotę 9 września w Parku Zamkowym odbyły się zajęcia otwarte z ceramiki. Zajęcia odbyły się podczas trwających Dożynek Gminnych więc rotacja uczestników była bardzo duża. Jak na dożynki przystało prym wiodły gliniane kury.

To było ostatnie ceramiczne spotkanie w ramach projektu „Aktywnie i bezpiecznie w naszych fyrtlach”. Dziękujemy za udział i wspólne tworzenie.

Projekt „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Realizator projektu: Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

 

Galeria:Otwarte warsztaty ceramiczne (9.09.2023r.)

Projekt UE Facebook Youtube Instagram