OKR: wybrano najlepszych do kolejnego etapu

OKR: wybrano najlepszych do kolejnego etapu
W piątek 4 marca 2016r. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje środowiskowe do 61. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Poezję, prozę i poezję śpiewaną przedstawiło 11 uczestników.

Treść protokołu

Protokół z eliminacji środowiskowych 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, przeprowadzonych w Tucholskim Ośrodku Kultury w dniu 4.03.2016r.

Komisja w składzie
Przewodniczący: Kazimierz Rink
Członkowie: Barbara Sobotka, Hanna Szramka, Piotr Talkowski
Po przesłuchaniu 11 recytatorów w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zgłoszonych do eliminacji środowiskowych Konkursu Recytatorskiego postanowiła przyznać:
I nagrodę – Marcie Lemańczyk (Technikum Leśne)
II nagrodę – Damianowi Januszewskiemu (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
III nagrodę – Marcie Żmich (Zespół Szkół Licealnych i Technicznych)
Wyróżnienie – Oliwii Susek, Zuzannie Wysińskiej i Marcelinie Kaczyńskiej

Do eliminacji rejonowych, które odbędą się 16 kwietnia 2016r. w Bydgoszczy komisja wytypowała Martę Lemańczyk, Damiana Januszewskiego oraz Martę Żmich

Galeria: OKR: wybrano najlepszych do kolejnego etapu

Projekt UE Facebook Youtube Instagram