Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego w ramach operacji `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola`

Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego w ramach operacji `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – grodziska Raciąż w gminie Tuchola`
Dofinansowano ze środków Lokalnej Grupy Działania `BORY TUCHOLSKIE`.

Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.12.2013 r. poz. 1473) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej dotyczącej:

wykonania postumentu pod rzeźbę woja – w terminie do 12.09.2014, do godziny 10:00;

w ramach operacji pt.: `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – grodziska Raciąż w gminie Tuchola`, która jest współfinansowana przez Lokalną Grupę Działania `Bory Tucholskie`.

Ofertę cenową należy dostarczyć do siedziby Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi przed terminem wyszczególnionym powyżej.

Szczegółową specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu znajdą Państwo w poniżej załączonym pliku. Dodatkowe materiały oraz informacje dostępne są w siedzibie Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi (plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola) lub w wersji elektronicznej, jako odpowiedź na zapotrzebowanie złożone na adres email: fundusze@tuchola.pl.

Zapraszamy do składania ofert.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

$ Zapytanie ofertowe – Wykonania postumentu pod rzeźbę

Galeria:Ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego w ramach operacji `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola`

Projekt UE Facebook Youtube Instagram