Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych w ramach operacji Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola

Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych w ramach operacji Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – grodziska Raciąż w gminie Tuchola
Dofinansowano ze środków Lokalnej Grupy Działania BORY TUCHOLSKIE

Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi, działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9.12.2013 r. poz. 1473) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej dotyczącej:

Wyposażenia obiektu promującego lokalne dziedzictwo (zgodnie z przedmiarem) oraz zakupu i montażu 5 zabezpieczeń witryn wystawienniczych (zamków patentowych) – w terminie do 10.09.2014, do godziny 10:00;
Opracowanie i nagranie na nośnik materiału audio – w terminie do 10.09.2014, do godziny 10:00;
Zakupu kina domowego wraz z głośnikami – w terminie do 05.09.2014, do godziny 10:00;
Wykonania rysunku promocyjnego na ścianie Wiejskiego Domu Kultury< - w terminie do 05.09.2014, do godziny 10:00; - Wykonania rzeźby woja i wykonania postumentu pod rzeźbę woja – w terminie do 03.09.2014, do godziny 10:00;
Przygotowania tekstów i grafiki do tablic informacyjnych, przygotowania tekstu do informacji audio – w terminie do 05.09.2014, do godziny 10:00;

w ramach operacji pt.: `Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – grodziska Raciąż w gminie Tuchola`, która jest współfinansowana przez Lokalną Grupę Działania `Bory Tucholskie`.

Ofertę cenową należy dostarczyć do siedziby Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi przed terminami wyszczególnionymi powyżej.

Szczegółowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia w ramach poszczególnych postępowań znajdą Państwo w poniżej załączonych plikach. Dodatkowe materiały oraz informacje dostępne są w siedzibie Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi (plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola) lub w wersji elektronicznej, jako odpowiedź na zapotrzebowanie złożone na adres email: fundusze@tuchola.pl.

Zapraszamy do składania ofert.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

$ Zapytanie ofertowe – Wykonanie rzeźby woja i wykonanie postumentu pod rzeźbę woja
$ Zapytanie ofertowe – Przygotowanie tekstów i grafiki do tablic informacyjnych
$ Zapytanie ofertowe – Wykonanie rysunku promocyjnego na ścianie Wiejskiego Domu Kultury
$ Zapytanie ofertowe – Opracowanie i nagranie na nośnik materiału audio w ramach operacji
$ Zapytanie ofertowe – Zakup kina domowego wraz z głośnikami

$ Zapytanie ofertowe – Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo oraz zakup i montaż 5 zabezpieczeń witryn wystawienniczych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Galeria: Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych w ramach operacji Wyposażenie obiektu promującego lokalne dziedzictwo w Wiejskim Domu Kultury w Raciążu oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - grodziska Raciąż w gminie Tuchola

Projekt UE Facebook Youtube Instagram