Oddział Bydgosko-Toruński STL wyróżniony!

Oddział Bydgosko-Toruński STL wyróżniony!

Miło nam poinformować, że Oddział Bydgosko-Toruński Stowarzyszenia Twórców Ludowych (którego prezesem jest Zygmunt Kędzierski) został wyróżniony Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiavae et Pomeraniae.

Oto fragment uzasadnienia:

„Oddział Bydgosko-Toruński Stowarzyszenia Twórców Ludowych jest jednym z 23 regionalnych oddziałów stowarzyszenia, którego celem statutowym jest twórcze kultywowanie tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacja najwartościowszych przejawów artystycznej twórczości ludowej, roztaczanie opieki nad twórcami ludowymi oraz ich reprezentacja. (…)
Świadectwem aktywności twórców z regionu są zdobywane nagrody i wyróżnienia. Członkowie Oddziału są m.in. laureatami prestiżowej Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, przyznawanej za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. (…)

W ciągu 30 lat swojej aktywnej działalności Oddział stał się godną i kreatywną reprezentacją środowiska twórców ludowych. Aktualnie liczy 132 członków, z tego 22 osoby reprezentują Ziemię Chełmińską, 55 osób Bory Tucholskie, 15 osób Pałuki, 15 osób Kujawy i 25 osób Kaszuby. Od 2005 r. funkcję prezesa Oddziału pełni Zygmunt Kędzierski – rzeźbiarz z Borów Tucholskich. We władzach  Oddziału są również Henryka Derezińska – hafciarka z Kujaw oraz Małgorzata Bołka reprezentująca zdobnictwo Pałuk.

Nadanie Nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae przez Sejmik Województwa w 30-rocznicę powstania Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych będzie szczególnym wyrazem uznania dla całokształtu działań twórców ludowych, których twórcza aktywność i umiłowanie tradycji sprawiają, że sztuka ludowa jest trwale i pięknie obecna w kulturalnym pejzażu województwa i w życiu jego mieszkańców.”

Projekt UE Facebook Youtube Instagram