O nas

Historia TOK

Powiatowy Dom Kultury władze miasta w Tucholi powołały w 1951r., przekazując mu siedzibę zbrojowni krzyżackiej przy Placu Zamkowym 8, które pomieszczenia aż do 1968r. dzielić musiała tucholska kultura z rozlewnią piwa i wód gazowanych. W 1952-1956 PDK przeżywał swoje `złote lata` za przyczyną ówczesnego kierownika.

Jerzy Wyżga miał doskonałe umiejętności przyciągania do amatorskiej twórczości ludzi z różnych środowisk. Obok dziecięcych zespołów akordeonistów, zespołu wokalnego, zespołu tanecznego rozwijała się amatorska plastyka, a przede wszystkim działająca w środowisku unikalna orkiestra symfoniczna `Borowiak`, dla której PDK zdobył nagrodę ministra kultury. Po zmianie kierownika nastał okres marazmu, a polityka kadrowa tamtych lat niekorzystnie wpływała na kulturalną ofertę instytucji.

Był to czas imprez okazjonalnych i uroczystości obowiązujących w rytuale zbiorowego życia Polaków tamtych lat…

Jesienią 1959r. zaczął swoją `ZAJĄCZKOWĄ PRZYGODĘ` JÓZEF SPORNY. Kabaretowe wydarzenia estradowe ich kreator przez lata 1960-1965 łączył z odpowiedzialnością za ofertę programową PDK, którym wówczas kierował. Pojawiają się pierwsze formy rozwijające indywidualne zainteresowania mieszkańców w klubach szachowym i brydżowym, czy w artystycznych zespołach… I tak oto sztampa akademijno-wieczornicowego pejzażu kultury lat 50-tych pokonana przez kabaretową muzę Spornego i jego `zajączkowych` artystów zostaje zastąpiona upodmiotowioną wizją kultury.

Od września 1965r. PDK kierował JÓZEF BASTA.

Rozpoczyna się systematyczna działalność oświatowego kina `Wiedza`, kina dla dzieci `Miś` – powstają nowe kluby zainteresowań: filmowy `Bolek i Lolek` dla dzieci, klub modelarski, fotograficzny oraz dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne, a także zespół haftu artystycznego.

Ewenementem na tamte czasy było powołanie do życia lokalnego radiowęzła, w którym emitowano audycje przygotowane przez pracowników PDK nie tylko na ulice Tucholi, ale także poprzez tzw. Kołchoźniki – do domów mieszkańców miasta i powiatu. Największym zainteresowaniem cieszyły się cotygodniowe koncerty życzeń, audycje tematyczne okazjonalnie emitowane, comiesięczna `Mozaika Kulturalna` oraz `Wiadomości tucholskie` i inne formy informowania o aktualnościach zbiorowego życia Tucholi. Bardzo ważnym nurtem pracy PDK była merytoryczna opieka nad placówkami kultury w powiecie, których było 74. Terenowi merytoryczni pracownicy 4 razy w tygodniu realizowali w nich `pokazy metodyczne`, projekcje filmów oświatowych i fabularnych.

Do Tucholi PDK zaprasza profesjonalne teatry, popularnych aktorów, literatów i dziennikarzy różnych mediów – słowem ludzi z pierwszych stron gazet.

Poza animowaniem uniwersalnych wartości ze świata kultury katastrofalny stan techniczny obiektu PDK zmusił Bastę do tworzenia lobby i środków finansowych na kapitalny remont. A że stosowne talenty i determinacje ku takim przedsięwzięciom jak pokazało życie miał – to już w 1969r., rozpoczął remont (ściślej budowę nowego obiektu). Na jego czas wyprowadzono działalność PDK do Domu Rolnika i znów animowane życie kulturalne Tucholi w oparciu o zakładowe świetlice. Skuteczność Józefa Basty zaowocowała nową realizacją architektoniczną, w trakcie której przechodzi do pracy w administracji państwowej. We wrześniu 1970r. jego miejsce zajmuje RYSZARD ŻÓŁKIEWICZ, a w styczniu 1972r. kierownikiem domu kultury w budowie został MACIEJ OCZACHOWSKI. W tym roku także PDK wprowadził swoją działalność do pięknego i jak na tamte czasy nowocześnie wyposażonego, funkcjonalnego obiektu.

Uroczystość oficjalnego otwarcia miała miejsce w lipcu 1973r. podczas obchodów Wojewódzkiego Dnia Działacza Kultury z udziałem ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki.

Od sierpnia 1973r. rząd dusz nad tucholską kulturą trafia do Renaty Basta, która kierowała placówką do 2011 roku. Komfort i uroda nowych pomieszczeń inspirowała ówczesnych pracowników PDK do nowych form pracy. W 1974r. utworzono profesjonalnie wyposażony gabinet językowy. PDK uczy niemieckiego, angielskiego, francuskiego i esperanto. Rozpoczyna działalność pierwsza w regionie profesjonalna dyskoteka.

Powstaje biblioteka metodyczna działająca na rzecz merytorycznego wsparcia 75 placówek kulturalnych.

W 1975r. PDK Zarządzeniem Wojewody został przekształcony w filię WDK z nazwą TUCHOLSKI DOM KULTURY.

Przy TDK powstał pierwszy w powiecie i jeden z nielicznych w województwie Klub Seniora `JESIEŃ`

Lata 74-75 to okres przygotowań do wielkiego przedsięwzięcia promującego Tucholę – telewizyjny turniej miast `BANK 440`, który wywołał społeczno-kulturalne poruszenie…

W 1975r. TDK w oparciu o tucholską romską młodzież organizuje zespół taneczno-wokalno-instrumentalny, z którym przygotowano widowisko `Wesele cygańskie`.

Zespół staje się atrakcją miasta i regionalnych mediów. Powstają kolejne grupy artystyczne: wokalno-instrumentalny `Delfiny` i `Czarne Gryfy`. Intensywnie pracuje reaktywowany przez Marię Ollick zespół `Młodzi Borowiacy`. Pojawiają się nowe formy imprez masowych, a wśród nich `Turnieje placówek wiejskich`, `2 godziny dla rodziny`. Odbywają się także koncerty i występy znanych zespołów i solistów estradowych. Mają miejsce wydarzenia artystyczne najwyższego lotu – koncertuje Wiłkomirska z Grychtołowką, przyjeżdża Władysław Hasior.

TDK w tamtych latach bywał głównym koordynatorem i organizatorem Dni Borów Tucholskich.

Od 1981r. rozpoczyna swą działalność przy TDK Społeczne Ognisko Muzyczne – prowadzi klasę fortepianu, gitary klasycznej, akordeonu, a później syntezatora.

Systematycznie odbywają się wernisaże wystaw w galerii, zarówno artystów amatorów, profesjonalistów, także sztuki ludowej, użytkowej i fotograficznej. TDK wspólnie ze Szkoła nr.2 tworzą dziecięcy zespół wokalno-taneczny `TUCHLIKI` – był wrzesień 1984r. Pierwsza premiera `Zaczarowanego podwórka` – intensywne koncertowanie w regionie i wyjazd za sprawa dyr. TDK na festiwal piosenki w Tolentino we Włoszech. Wkrótce potem zespół odłączył się ze struktur TDK.

Lata dziewięćdziesiąte kontynuują recitale i koncerty muzyki poważnej oraz różnorodne formy imprez masowych – festyny, majówki, turnieje kulturalno-sportowe, `dni folkloru`, przegląd piosenki dziecięcej.

W roku 1991 Rada Miejska przekształca TDK w samorządowy ośrodek kultury z nazwą Tucholski Ośrodek Kultury.

opracowanie: Henryka Grabowska

Projekt UE Facebook Youtube Instagram