Nowy zarząd w Klubie Seniora "Jesień"

Nowy zarząd w Klubie Seniora „Jesień”

13 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesień” przy TOK.
W skład nowego prezydium Stowarzyszenia, na lata 2019-2021, weszli:
– Wiesława Szefer – przewodnicząca
– Barbara Stencel – pierwsza v-ce przewodnicząca
– Zofia Gładka – druga v-ce przewodnicząca
– Elżbieta Jagła – sekretarz
– Henryka Zankowska – skarbnik
– Małgorzata Jakubowska – Honorowa Członkini Zarządu

Projekt UE Facebook Youtube Instagram