NASZ FYRTEL - Centrum Aktywności Lokalnej w TOK

NASZ FYRTEL – Centrum Aktywności Lokalnej w TOK

Tucholski Ośrodek Kultury bierze udział w projekcie „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

W ramach zadania powstaną NASZE FYRTLE (Centra Aktywności Lokalnej), czyli miejsca spotkań i organizacji wydarzeń dla mieszk. obszaru LSR. NASZE FYRTLE powstaną w oparciu o istniejące instytucje kultury (domy kultury, biblioteki, świetlice). Jedno z nich będzie w Tucholskim Ośrodku Kultury.

W TOK odbędą się zajęcia ceramiczne. Będzie to 11 spotkań zamkniętych oraz 3 spotkania otwarte.

Zapisy na zajęcia zajęcia zamknięte rozpoczną się 13 kwietnia 2023r. w sekretariacie TOK (należy odebrać komplet dokumentów do uzupełnienia i podpisania).

Realizatorem projektu jest Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram