Koncert z okazji 50-lecia Borowiackiego Towarzystwa Kultury

Koncert z okazji 50-lecia Borowiackiego Towarzystwa Kultury
`Jedna matka nas wszystkich kolebała` - tak zatytułowany był koncert, który odbył się 7 listopada w sali widowiskowej Tucholskiego Ośrodka Kultury z okazji 50-lecia Borowiackiego Towarzystwa Kultury oraz zbliżającego się Święta Niepodległości.

Pierwsza część uroczystości to głównie ciepłe słowa gości dotyczące działalności Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Gratulacje z okazji tak długoletniej działalności przekazali m.in. Starosta Tucholski – Pani Dorota Gromowska oraz Burmistrz Tucholski – Pan Tadeusz Kowalski.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Jako pierwsi na scenę wkroczyli Młodzi Borowiacy ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi. Zaprezentowali `Pieśń Ziemi naszej`, wiązankę tańców borowiackich, utwór `Pod boram, pod lasam` oraz wiązankę tańców kaszubskich. Ludowe utwory oraz tradycyjne tańce w młodym wykonaniu poprzedziły występ kolejnego regionalnego zespołu, którym byli Kaszubi z Zaborów – Wiela. Rytmiczność i widowiskowość występu zachęciła do wspólnego klaskania i podśpiewywania zgromadzonych na sali widzów. Goście obejrzeli taniec Klepocz, Krzyżnik i Rebocczi tuńc, usłyszeli wiersz `Z pieśnią do Ciebie idziemy Mateńko` oraz przyklaskiwali przy utworach `Kaszebe, Kaszebe`, `Strzód leśnych drzew` i `Tu je nasza zemia`. Jako ostatni zaprezentował się Chór Camerata z Tucholskiego Ośrodka Kultury. Występ podzielony był na dwie części. Pierwsza obejmowała Suitę Borowiacką, a druga patriotyczne pieśni: `Modlitwę o pokój`, `Kwiaty polskie` oraz `Rotę`. Na finał koncertu wszystkie zespoły wspólnie wykonały `Czy to same Kociewiaki…` oraz utwór `Jesteś`.

Borowiackie Towarzystwo Kultury rozpoczęło swoją działalność w 1963 roku i jest najstarszym stowarzyszeniem kulturalnym na terenie Tucholi. BTK działa w zakresie upowszechniania kultury, promocji regionu oraz edukacji regionalnej. Aktywnie współpracuje z administracją samorządową, Miejską Biblioteką Publiczną, Tucholskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Borów Tucholskich, Lokalną Grupą Działania `Bory Tucholskie`, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacją `Naji Goche`, a także z placówkami naukowymi takimi jak Instytut Etnologii i Antropologii Kultury – Zakład Etnologii Polski i Europy Uniwersytetu Warszawskiego, placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami kulturalnymi w regionie, w kraju i za granicą. Borowiackie Towarzystwo Kultury organizuje takie uroczystości jak Święto Patronki Tucholi, Biesiady Twórców oraz Wystawy Twórczości Ludowej.

Pracownicy Tucholskiego Ośrodka Kultury życzą Borowiackiemu Towarzystwu Kultury kolejnych co najmniej 50 lat swojej działalności, nie mniej prężnej jak dotychczas.

http://www.youtube.com/watch?v=HDQx5VlHRLU

Galeria:Koncert z okazji 50-lecia Borowiackiego Towarzystwa Kultury

Projekt UE Facebook Youtube Instagram