Dzień Seniora w Klubie Seniora "Jesień"

Dzień Seniora w Klubie Seniora „Jesień”

W dniu 17 października 2019 r. w Tucholski Ośrodku Kultury odbyła się impreza z okazji Dnia Seniora, w której udział wzięli m.in. członkowie Klubu Seniora „Jesień”, Dyrektor TOK, Piotr Mówiński oraz delegacje z zaprzyjaźnionych klubów.

Podczas wydarzenia zostały wręczone dyplomy oraz kwiaty dla najbardziej aktywnych i najstarszych osób w KS „Jesień”. Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Radosna Jesień”, działającego przy Klubie Seniora w TOK.

Dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Tuchola w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz środków własnych i życzliwości sponsorów, można było zorganizować tegoroczną uroczystość z okazji Dnia Seniora.

Galeria: Dzień Seniora w Klubie Seniora "Jesień"

Projekt UE Facebook Youtube Instagram