Digitalizacji ciąg dalszy

Digitalizacji ciąg dalszy

Dzisiaj 24 lutego 2020r. w Tucholskim Ośrodku Kultury odbywa się digitalizacja obrazów olejnych.

Digitalizacja realizowana jest w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram