DIGITALIZACJA: rzeźby Jana Czupryniaka

DIGITALIZACJA: rzeźby Jana Czupryniaka

Kolejne rzeźby są autorstwa Jana Czupryniaka. Prezentujemy 2 anioły. Zapraszamy do galerii zdjęć, w której rzeźby można obejrzeć z wielu stron.

 

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Galeria: DIGITALIZACJA: rzeźby Jana Czupryniaka

Projekt UE Facebook Youtube Instagram