DIGITALIZACJA: obrazy Piotra Idzikowskiego

DIGITALIZACJA: obrazy Piotra Idzikowskiego

Kolejne prace, które w ramach digitalizacji prezentujemy, to obrazy Piotra Idzikowskiego.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

– „Stare miasto”

– „Dziewczynka w chustce”

– „Młody skrzypek”

– „Pejzaż z zimowymi chatami”

– „Pejzaż letni z łódką”

Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego

Galeria: DIGITALIZACJA: obrazy Piotra Idzikowskiego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram