`Bliżej Teatru` - szkolenie dla nauczycieli zainteresowanych edukacją teatralną

`Bliżej Teatru` – szkolenie dla nauczycieli zainteresowanych edukacją teatralną
Tucholski Ośrodek Kultury we współpracy z Chojnickim Studiem Rapsodycznym proponuje cykl warsztatów pn. `Bliżej Teatru` dla nauczycieli mający na celu przybliżenie praktycznych aspektów pracy teatralnej oraz nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych, aby prowadzić grupę teatralną.

(Projekt zakłada kontynuację, jeśli pierwsza seria warsztatów okaże się pomocna.)

Warsztaty mają doprowadzić do poszerzenia działań teatralnych nauczycieli.
Efekty pracy teatralnej będą pokazywane w ramach projektu `Wymiana Doświadczeń` realizowanego w Chojnickim Centrum Kultury na profesjonalnej scenie.

Termin: co druga sobota od godziny 11.00 do 14.00; od 23 września do 4 listopada 2017r. w Chojnickim Centrum Kultury

Po warsztatach: potwierdzenie udziału w postaci zaświadczenia z Chojnickiego Centrum
Kultury

Koszt: 150 zł od osoby

Zgłoszenia na adres mailowy: l.sajnaj@ckchojnice.pl oraz w sekretariacie TOK.

Harmonogram:
1. Praca koncepcyjna – część pierwsza (23 września; prowadzący: Grzegorz Szlanga)
Zajęcia będą się skupiały na przyswojeniu pojęć: dramaturgii, ustalenia tematu bądź tematów
spektaklu, rozgrywania konfliktów oraz rozpoznawania konwencji teatralnych na
konkretnych przykładach.
2. Praca koncepcyjna – cześć druga (7 października; prowadzący: Grzegorz Szlanga)
Zajęcia mają na celu rozszerzenie pojęć z pierwszej części na działania praktyczne.
Praca nad strukturą spektaklu. Ustalanie intencji aktora, znajdowanie tonacji wypowiadanej
frazy, zwrócenia uwagi na podział tekstu pod kątem zadań aktorskich na konkretnych
przykładach.
3. Praktyczne warsztaty z zadań aktorskich (21 października; prowadzący: Łukasz Sajnaj)
Zajęcia mają na celu prześledzenie sposobów pracy z aktorem, umiejętności dialogowania,
pilnowania intencji oraz interpretacji.
4. Praca nad tekstem niedramatycznym (4 listopada; prowadzący: Grzegorz Szlanga)
Zajęcia skupiające się na wychwyceniu różnicy między prozą a poezją. Zrozumienie
technicznych aspektów wiersza i prozy takich jak rytm, tempo, grafika, metaforyka na
konkretnych przykładach.

Doświadczenie prowadzących:

Grzegorz Szlanga (aktor i reżyser)
Praca zawodowa i doświadczenie:
– 1999-2004 – aktor Poznańskiego Studia Rapsodycznego w Centrum Kultury ZAMEK w
Poznaniu pod kierownictwem Henryka Dąbrowskiego
– 2006-2011 – aktor sopockiego teatru Stajnia Pegaza pod dyrekcją Ewy Ignaczak
– 2004-20.. – reżyser i założyciel Chojnickiego Studia Rapsodycznego; teatru edukacyjnego
skupiającego młodzież oraz osoby dorosłe
– 2003-4 – ukończone dwa etapy kursu teatralnego dla instruktorów w Centrum kultury
ZAMEK w Poznaniu
– 2010-2016 praca aktorska ze Stanisławem Miedziewskim- reżyserem Teatru Rondo w
Słupsku
– 2011/2013 – obroniony dyplom na ocenę celującą na podyplomowej reżyserii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu – specjalizacja: teatr dzieci i młodzieży
– 2017 – członek jury w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Ostrołęce
– laureat ok. 100 nagród na prestiżowych konkursach ogólnopolskich

Łukasz Sajnaj: (aktor i reżyser)
Nagrody:
– Grand Prix za spektakl `Lekcja` na Ogólnopolskim Festiwalu w Wejherowie 2008
– I miejsce na wojewódzkim OKR`ze w kategorii wywiedzione ze słowa i awans do finału
2007
– wyróżnienie w finale OKR`u w Gdyni 2007 w kat. wywiedzione ze słowa
– wyróżnienie za spektakl `Lekcja` na Ogólnopolskim Festiwalu w Skierniewicach 2008
– I miejsce na wojewódzkim OKR`ze w kat. teatr jednego aktora za spektakl `Bon Voyage`
i awans do finału 2009
– Grand Prix na festiwalu Windowisko w Gdańsku za spektakl `Bon Voyage` 2009
– nagroda aktorska za rolę Dzieła w spektaklu `Dzieło Sztuki` na Ogólnopolskim Festiwalu
Studenckim w Olsztynie 2011
– nagroda aktorska za rolę Dzieła w spektakl `Dzieło Sztuki` na Ogólnopolskim Festiwalu
Teatralnym SOFFT w Szczecinie 2011
– Nagroda Główna za spektakl `Dzieło Sztuki` na Ogólnopolskim Festiwalu Studenckim
w Olsztynie 2011
– wyróżnienie za spektakl `HEYSEL` na festiwalu w Grudziądzu 2014
– otwarcie Ogólnopolskiego PaTu w Koninie 2014
– 1.miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu `Bamberka` w Gorzowie Wielkopolskim za
spektakl `Bon Voyage` 2014
– 1. nagroda na 9.Ogólnopolskim Festiwalu w Wejherowie `Luterek` za `Bon Voyage`
2014
– Grand Prix na 9. Ogólnopolskim Festiwalu w Wejherowie `Luterek` za `Władcę Much`
2014
– 1. nagroda m.in. za grę aktorską w `Bon Voyage` na Ogólnopolskim Festiwalu w Olsztynie
2015
– Nagroda dla Najlepszego Aktora na 5.Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Studenckich w
Akademii Teatralnej 2015 za spektakl `Bądź ze mną. Jestem`
– wyróżnienie za spektakl `Belfer#SHOW` na 11.Ogólnopolskim Festiwalu w Żninie 2015
– Nagroda Główna za spektakl `Belfer#SHOW` na 10. Ogólnopolskim Festiwalu `Luterek`
w Wejherowie 2015
– Nagroda dla Najlepszego Aktora na ogólnopolskim festiwalu Blackout w Wołominie
2016

Projekt UE Facebook Youtube Instagram