Balet - zapisy

Balet – zapisy

Tucholski Ośrodek Kultury przyjmuje zapisy dzieci na zajęcia baletowe dla początkujących i zaawansowanych.
Zajęcia prowadzi profesjonalna instruktorka, artystka baletowa – Janina Czyszak – pracująca 26 lat na scenach Teatru Muzycznego w Gdyni i Opery Nova w Bydgoszczy.
Zajęcia w grupach wiekowych:
– 4-6 lat;
– 7-10 lat;
– 10-15 lat.
Koszt zajęć 40 zł/ m-c
Dla dzieci początkujących pierwsze zajęcia bezpłatne.
Zapisy w sekretariacie TOK (pon.-pt. w godz. 09:00-15:00).
Pierwsze zajęcia odbędą się 14 września 2019 r. (sobota), na których rodzice zobowiązani są pobrać dokumenty zapisu dziecka.
Wypełnione należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 września br. w sekretariacie TOK.
Niedostarczenie w/w dokumentów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.
Informujemy również, że na naszej stronie internetowej ukaże się informacja o godzinach rozpoczęcia zajęć w poszczególnych grupach wiekowych.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram