Muzyka

Społeczne Ognisko Muzyczne

W ramach działalności ogniska organizowane są zajęcia nauki gry na różnego rodzaju instrumentach o indywidualnym programie nauczania w takich klasach jak fortepian czy gitara klasyczna. Zajęcia są odpłatne tj. 35 zł\h

Facebook Youtube Instagram