Klub Seniora

Klub został założony w 1973 roku, a od czerwca 2006 roku działa przy Tucholskim Ośrodku Kultury jako stowarzyszenie. Opiekę merytoryczną nad klubem sprawuje Hanna Krueger. Członkowie bardzo chętnie angażują się w działalność swojego klubu, organizując liczne imprezy oraz spotkania okolicznościowe.

Facebook Youtube Instagram