Klub Seniora

KLUB SENIORA „JESIEŃ”

Klub został założony w 1973 roku, a od czerwca 2006 roku działa przy Tucholskim
Ośrodku Kultury jako stowarzyszenie na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku –
Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu. Przewodniczącą klubu jest Teresa Dankowska,
natomiast opiekunem merytorycznym – Hanna Krueger.
(treść za Statutem) „Jesień” to organizacja ludzi, którym bliska jest idea aktywnego stylu
życia po zakończeniu życia zawodowego. W swoich szeregach skupia tych, którzy
wykazując się pomysłowością, nowatorstwem i konsekwencją w realizacji swoich
zamierzeń wykraczającą ponad przeciętność.
Cel klubu, to działalność kulturalno-oświatowa, towarzyska i wypoczynkowa ludzi
starszych w środowisku zamieszkania. Stowarzyszenie realizuje swoje zamierzenia
poprzez tworzenie zespołów zainteresowań; organizowanie wieczorów literackomuzycznych,
wycieczek turystyczno-krajoznawczych i innych form rekreacji i wypoczynku;
urządzanie spotkań związanych z obchodami świąt i Dnia Seniora, a także współpracę
z innymi klubami.
Członkami klubu są mieszkańcy Gminy Tuchola, a jego spotkania odbywają się
w czwartki o godzinie 15:00.

Facebook Youtube Instagram