Haft

ZESPÓŁ HAFTU ARTYSTYCZNEGO

Zespół został powołany w 1966 roku przy Powiatowym Domu Kultury w Tucholi, a jego
pierwszą instruktorką została Honorata Bloch. (tekst za katalogiem z wystawy z okazji
Jubileuszu 50-lecia ZHA) Dzięki pomocy Wandy Szkulmowskiej zmieniono barwy
niebieskiego haftu kaszubskiego na złote. W 1968 roku odbył się kurs, którego celem było
wprowadzenie nowej tonacji barwnej. Etnografowie wraz z Ministerstwem Kultury
zaakceptowali nowe kolory haftu kaszubskiego pod nazwą Haft Kaszubski – Szkoła
Borowiacka. Haft ten stanowi dziś jedno z największych dziedzictw kulturowych zarówno
Gminy Tuchola, jak i całego regionu Borów Tucholskich.
Tucholskie hafciarki angażują się zarówno w promocję swojego koła, jak i lokalnej sztuki
hafciarskiej. Zawsze biorą aktywny udział w festynach okolicznościowych organizowanych
przez TOK, Muzeum Borów Tucholskich, Gminę Tuchola, Powiat Tucholskich
i Stowarzyszenie Twórców Ludowych; wystawach organizowanych w Tucholi i okolicy,
a także zaprzyjaźnionych regionach, takich jak Wdzydze Kiszewskie, Charzykowy, Wiele,
Linia, Somonino, Żnin, Świecie, Toruń, Bydgoszcz oraz Chojnice.
Prace hafciarek znajdują się w prywatnych kolekcjach w takich krajach, jak Anglia, Włochy,
Francja, Niemcy, Szwecja i Japonia, a także są do nabycia w Galerii BT.
Obecnie funkcję przewodniczącej Zespołu Haftu Artystycznego pełni Barbara Jankowska.

KLUB „KRZYŻYKOWE ATELIER”

Spotkania klubu rozpoczęły się w 2007 roku przy Tucholskim Ośrodku Kultury. Zajęcia haftu krzyżykowego są skierowane do
osób, które chcą doskonalić swój warsztat, a funkcję instruktorki pełni Jolanta Rogowska.
Uczestniczki na wspólne haftowanie spotykają się dwa razy w miesiącu w piątki w godz. 17:00-20:00.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram