Chóry

CHÓR „CAMERATA”

Chór rozpoczął swoją działalność w 2007 roku przy Tucholskim Ośrodku Kultury pod
kierunkiem Marzenny Tyrańska. „Camerata” jest czterogłosowym chórem mieszanym,
który w swoim repertuarze prócz utworów patriotycznych i sakralnych, posiada pieśni
rozrywkowe, ludowe oraz biesiadne. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu w środy
w godz. 18:00-20:00.
W skład chóru wchodzi czterdziestu mieszkańców Tucholi i okolic – kobiet i mężczyzn –
zróżnicowanych wiekowo oraz zawodowo, których wspólną pasją jest śpiew i przeżywanie
muzyki. Dla chórzystów próby i koncerty stanowią okazję do kulturalnego i aktywnego
spędzania czasu wolnego, podczas którego zaspokajają muzyczną ciekawość, poszerzają
swoją wiedzę oraz zdobywają doświadczenie w dziedzinie muzyki.
Chór „Camerata” bierze aktywny udział w wielu imprezach organizowanych w Gminie
Tuchola, jak i całym regionie, a także sam inicjuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram