Zapraszamy na wernisaż prac z `Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 2017 w Brdzie`

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac z `Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Brdzie`. Otwarcie odbędzie się 20 października 2017 r. o godz. 17:00 w sali wystaw Tucholskiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny.

Organizatorami wystawy są: Stowarzyszenie `Via Natura` oraz Tucholski Ośrodek Kultury, natomiast patronem honorowym jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.

Prace, które zostaną zaprezentowane podczas wystawy w TOK, powstały podczas 6. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Brdzie.
Plener organizowany jest rokrocznie przez Stowarzyszenie `Via Natura` oraz Ośrodek `Zielony Wiatr`, a patronat honorowy sprawuje nad nim Marszałek Województwa Kojawsko-Pomorskiego. Ponadto funkcję komisarza tego wydarzenia pełni uznany artysta – Jan Wołek.
W tegorocznej edycji pleneru w Brdzie udział wzięli zarówno malarze, jak i rzeźbiarze z kraju i zagranicy – mianowicie: Jacek Łydżba, Krzysztof Zieliński, Tomasz Lubaszka, Daniel Pielucha, Dorota Komar-Zmyślony, Jan Bonaventura Ostrowski, Małgorzata Kurek, Leszek Kurek, Katarzyna Zwolińska, Ita Haręza, Iwan Griegoriew oraz – jak wyżej – Jan Wołek.

Dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Projekt UE Facebook Youtube Instagram