Zajęcia plastyczne i taneczne w TOK - niezbędne dokumenty i informacje dla uczestników

Zajęcia plastyczne i taneczne w TOK – niezbędne dokumenty i informacje dla uczestników

Rodzice/opiekunowie dzieci zapisanych na zajęcia w Tucholskim Ośrodku Kultury proszeni są o pobranie z sekretariatu lub strony internetowej TOK niezbędnych dokumentów tj. regulaminu i deklaracji udziału w zajęciach. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do TOK.

REGULAMIN (do pobrania)

DEKLARACJA (do pobrania)

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Płatne do 10. dnia każdego miesiąca gotówką w kasie TOK  /od poniedziałku do piątku/ w godz. 9.00-15.30 lub przelewem na konto bankowe z zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika, nazwą zajęć i za jaki okres dokonywana jest opłata.

Nr konta bankowego TOK:

Bank Spółdzielczy w Tucholi nr rachunku:

22 8174 0004 0000 2886 2000  0001

Projekt UE Facebook Youtube Instagram