Wyniki Konkursu inicjatyw lokalnych. Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021

Wyniki Konkursu inicjatyw lokalnych. Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021

Poniżej publikujemy wyniki Konkursu inicjatyw lokalnych „Prawdziwy Dom Kultury” przeprowadzonego w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.
Obrady komisji konkursowej odbyły się 21 czerwca 2021 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury.

Komisja w składzie:
– przewodnicząca – Monika Januszewska – dyrektorka BCKiP w Lubiewie;
– Piotr Mówiński – dyrektor Tucholskiego Ośrodka Kultury ;
– Kamila Zimorska – kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie;
– Agnieszka Tajl – specjalista ds. artystycznych Tucholskiego Ośrodka Kultury
po dokonaniu oceny merytorycznej i formalnej 4 wniosków inicjatyw lokalnych, zgłoszonych do konkursu, wyłoniła następujące zwycięskie inicjatywy:
1. „Łowimy Kulturę” – Dzień Ryby w Kiełpinie – punkty: 184; kwota dofinansowania: 5100 zł
2. „Planszówki Zamkowe” – punkty: 162; kwota dofinansowania: 3550 zł
3. „Rozwiń kolorowe skrzydła” – cykl warsztatów dla nauczycieli  podnoszący umiejętności i kompetencje prowadzenia edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży – punkty: 162; kwota dofinansowania: 6175 zł
4. „CzaroDJeje z Borów” – odkryj sztukę DJingu – punkty: 111; kwota dofinansowania: 5560 zł

Wnioski komisji oceniającej:
Zauważamy trudność w układaniu przez wnioskodawców budżetu inicjatyw – przypadki przeszacowania lub niedoszacowania. Polecamy zwracać szczególną uwagę na koszty poboczne umów, czy nagród, jakimi są np. podatki, a także na koszty kwalifikowane projektu. Widzimy potrzebę odpowiednio wczesnego konsultowania wniosków z TOK przez wnioskodawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości i niejasności dotyczących tworzonego projektu. Ponadto dostrzegamy niezrozumienie samej idei konkursu inicjatyw, co może wynikać z faktu, iż taka forma konkursu jest nowością na terenie gminy Tuchola.

Protokół do pobrania (PDF):

Protokół Konkursu inicjatyw część 1

Protokół Konkursu inicjatyw część 2

Galeria: Obrady komisji konkursu inicjatyw lokalnych - DK+ 2021

Projekt UE Facebook Youtube Instagram