Wizyty Mistrzów: Paulina Kaczor-Paczkowska i Urszula Kulczyk

Wizyty Mistrzów: Paulina Kaczor-Paczkowska i Urszula Kulczyk

W sobotę 5 listopada 2022r. w Sztukarni gościły Mistrzynie z Liceum Plastycznego w Grudziądzu. Tucholską pracownię plastyczną odwiedziła Paulina Kaczor-Paczkowska oraz Urszula Kulczyk. Panie spotkały się z młodzieżą, która w planach ma dalszą edukację artystyczną. Nasi młodzi artyści pracowali nad rysunkiem intuicyjnym, mierzeniem odległości, konstrukcją naczyń a także analizowali rzeźbiarskie tematy egzaminacyjne.

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Wizyty Mistrzów”.

Galeria: Wizyty Mistrzów w Sztukarni (listopad 2022r.)

Projekt UE Facebook Youtube Instagram