Uwaga! Komunikat Starosty Tucholskiego

Uwaga! Komunikat Starosty Tucholskiego

Komunikat Starosty Tucholskiego

po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego

odbytego w dniu 3 listopada 2020 r.

W związku ze zmianami przepisów prawa w dobie rozwoju pandemii koronawirusa oraz innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji przekazuję następujące informacje i komunikaty od służb i inspekcji z terenu powiatu tucholskiego:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi:

 

  1. Informacja o objęciu kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w tym przez telefon. Informacja jest przekazywana z nr telefonu +48221043705.
  2. Okres kwarantanny dla osób, które przebywają w jednym gospodarstwie domowym z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, kończy się po 7 dniach od momentu zakończenia okresu izolacji osoby zakażonej.
  3. Osoby objęte kwarantanną, izolacją lub izolacją domową nie muszą dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. ZUS sam pozyskuje informacje i przekazuje pracodawcy.
  4. Wszelkie pytania związane z epidemią, w tym dotyczące kwarantanny i izolacji należy zgłaszać poprzez infolinię nr tel. +48222500115.

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi:

 

Każdą osobę przebywająca na kwarantannie oraz izolacji domowej obowiązuje zainstalowanie aplikacji, jeśli jest taka możliwość techniczna, pn. „Kwarantanna domowa”. Aplikacja w znacznym stopniu ułatwia potwierdzenie pobytu na kwarantannie czy izolacji domowej. Co ostatecznie przyczynia się do szybkiego i skuteczniejszego działania służb.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tucholi:

W związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu ostrzega się o możliwości wystąpienia ryzyka zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z powyższym przypomina się o obowiązujących środkach bioasekuracji m.in:

zakazuje się:

pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

  • nakazuje się:

utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi

W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz! Zainstaluj czujkę czadu.

Projekt UE Facebook Youtube Instagram